12 feb 2021

Met de komst van de officiële BBT-conclusies in de Richtlijn Industriële Emissies heeft Europa ook de verplichting geïntroduceerd dat IPPC-installaties binnen vier jaar de relevante BBTs hebben geïmplementeerd. Wat is de stand van zaken van die BBT-conclusies en wat betekent dit voor u?

Waarom is dit van belang?

Het implementeren van de BBT-conclusies in de omgevingsvergunning en daarmee in het bedrijf is in principe een verplichting voor het bevoegd gezag. Maar die verplichting komt uiteindelijk bij het bedrijf terecht. Het is goed om zelf te weten wat er op u af komt, zodat u zich hierop kunt voorbereiden. Zo kan een (verplichte) meetfrequentie uit de BBT-conclusies hoger blijken te zijn dan in uw vergunning is opgenomen en daarmee voor extra investering van tijd en geld zorgen.

Deadlines BBT-conclusies

Voor tien BBT-conclusies, die de Europese Commissie in de periode van 2012 tot en met 2016 heeft vastgesteld, is die deadline inmiddels al verstreken. Naast de BBT-conclusies voor de afgas- en afvalwaterbehandeling gaat het om negen sectorspecifieke BBT-conclusies voor onder meer de productie van ijzer/ staal en chlooralkali en voor aardgas- en olieraffinaderijen.

Voor zeven later vastgestelde BBT-conclusies komt de deadline er tussen nu en vier jaar aan. Dit jaar zijn bijvoorbeeld de bedrijven met organische bulkchemie en grote stookinstallaties als hoofdactiviteit aan de beurt.

Toetsen aan BBT-conclusies

Het is dus van belang om te bepalen welke BBT-conclusies relevant zijn en of die volgens de Europese wetgeving in uw omgevingsvergunning moeten zijn opgenomen. Mogelijk heeft u een toets aan de relevante BBTs uitgevoerd, terwijl sommige BBT-conclusies toen nog in ontwikkeling waren. En als u dan toch aan de slag gaat met die relatief nieuwe BBT-conclusies, vergeet dan niet ook de nieuwe ontwikkelingen mee te nemen. Er zijn momenteel diverse BBT-conclusies in de maak, bijvoorbeeld voor de ijzer- en staalproductie en voor afgasbehandeling in de chemische sector. Hoewel brancheverenigingen nog aardig wat commentaar hebben op die laatste, kan het u ook helpen om een BBT in een inmiddels vastgestelde BBT-conclusies op een andere manier in te vullen. Let daarbij wel goed op of uw activiteit in het toepassingsgebied van de BBT-conclusies is opgenomen.

Overleg met bevoegd gezag

Het is verstandig om op tijd het gesprek met uw vergunningverlener aan te gaan, ook als deze nog niet actief met de BBT-conclusies aan de slag is. Implementatie van BBT-conclusies in een bedrijf kan immers naast een flink geldbedrag ook nog aardig wat tijd vergen.

Relatie met ZZS

Tot slot: vergeet niet dat er een sterke relatie bestaat met het thema zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) voor zowel lucht als water. Voor ZZS moet immers minimaal BBT zijn toegepast.

Advies nodig?

Kortom, ook als u momenteel niet met een omgevingsvergunningaanvraag milieu in de weer bent, kunnen BBT-conclusies zeer actueel zijn. Wij staan voor u klaar, als u van gedachten wil wisselen of advies wenst op het gebied van BBT-conclusies.