20 mei 2020

De gemeente Amsterdam gaat samen met de markt nieuwe oplossingen ontwikkelen om de kwetsbare kademuren in de stad op een slimme manier te vervangen. Drie combinaties zijn uitgekozen om daarvoor een innovatiepartnerschap aan te gaan waaronder de combinatie Koningsgracht, gevormd door BAM Infra Nederland en Royal HaskoningDHV. De gunning overeenkomst met deze combinaties is woensdag 13 mei getekend in aanwezigheid van wethouder Dijksma.

De partijen lichten tijdens de bijeenkomst hun innovatieve oplossingen toe. Het doel van die oplossingen is de kademuren vernieuwen met de helft minder hinder, in de helft van de doorlooptijd en tegen lagere kosten ten opzichte van traditionele methoden. Daarnaast moeten de oplossingen overal in het centrumgebied van Amsterdam toepasbaar zijn.

Innovatiepartnerschap

De combinaties maken deel uit van een nieuwe aanbestedingsprocedure, gericht op het ontwikkelen en grootschalig inkopen van innovaties van marktpartijen. Dit innovatiepartnerschap biedt veel ruimte voor marktpartijen om meer radicale innovatie(s) en nog niet bewezen oplossingen aan te bieden als oplossing voor complexe problematiek. Het partnerschap gaat uit van een langdurige, open samenwerking tussen markt en overheid.

Onderzoek- en ontwikkelfase

De komende maanden werken de winnende partijen hun concept uit tot een volledig doorontwikkelde en gevalideerde oplossing. In 2021 worden de ontwikkelde oplossingen toegepast in drie pilotprojecten in de binnenstad. Als deze pilots succesvol verlopen, wordt met elk van de drie gecontracteerde marktpartijen een raamovereenkomst van vier tot maximaal acht jaar gesloten. De methoden worden dan toegepast op een substantieel deel van alle jaarlijkse kademuurvervangingen. De overige kademuurvervangingen worden op traditionele wijze uitgevoerd binnen een ander contract.

In totaal deden zestien deelnemers mee aan de aanbesteding. Daaruit zijn er drie gekozen: G-Kracht, Kade 2.020 en Koningsgracht. Royal BAM en Royal HaskoningDHV vormen de koninklijke combinatie Koningsgracht.

Dennis van der Weijden, regiomanager BAM Infra Nederland: “Als Combinatie Koningsgracht zijn wij trots en enthousiast dat wij ons innovatieve en duurzame concept verder mogen ontwikkelen tot een volwaardige oplossing. Uniek aan ons concept is dat we in samenwerking met de gemeente Amsterdam de kademuren op een duurzame en veilige bouwwijze én met minimale impact op de omgeving vervangen.

Jurgen Herbschleb, directeur Transport & Planning Amsterdam, Royal HaskoningDHV: “Op deze wijze dragen wij optimaal bij aan het behoud van het werelderfgoed en het toekomstbestendig maken van onze prachtige hoofdstad!”

Kwetsbare kades

De gemeente Amsterdam heeft meer dan 600 kilometer aan kademuren in eigendom, waarvan 205 kilometer gefundeerde kademuurconstructie. Vooral in de drukke, historische binnenstad zijn veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn. De kademuren zijn aan het einde van hun levensduur en de kades worden zwaarder belast dan waar ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Daarom moeten ze worden vernieuwd. Omdat het om een groot aantal kilometers gaat, vraagt dat om slimme, duurzame en efficiënte oplossingen.

Lees ook het originele persbericht van gemeente Amsterdam

Indicatie van de mijlpalen

Nu het project is gegund starten de drie partijen met de doorontwikkeling en toetsing van hun innovatieve oplossing. In 2021 zullen de pilotprojecten van start gaan. Als deze pilot succesvol verloopt, wordt een raamovereenkomst van vier tot acht jaar afgesloten.