11 okt 2018

In de jaren 50 van de vorige eeuw is voor de aanvoer van infiltratiewater een open betonsloot gemaakt dwars door de Amsterdamse waterleidingduinen. Waternet heeft nu besloten om deze bijna 2 kilometer lange aanvoersloot te vervangen door een gesloten leiding (ø1800 mm, GVK).

Een ondergrondse leiding is in het landschap niet zichtbaar. Dit geeft kansen voor het herstel van ‘grijze duinen’, een prioritair habitattype langs de kust met zeer waardevolle duingraslanden: grassen, mossen, korstmossen. Zowel het natuurdoel als de projectomgeving (een Natura2000 gebied) met veel recreanten, bezoekers en natuurzoekers maken dit een opmerkelijk project. Royal HaskoningDHV maakte het ontwerp, begeleidt Waternet bij de inkoop van de leiding, de aanbesteding, de uitvoering, het omgevingsmanagement en de inpassing in het landschap. Start van de uitvoering is nu. Het werk moet gereed zijn vóór het begin van het volgende broedseizoen, maart 2019. Een van de uitdagingen is om natuur en techniek te combineren. Er komt een instroomput op de meeste gefotografeerde plek in het gebied waar veel bezoekers recreëren.

Het projectteam is een combinatie van engineers van Waternet en van Royal HaskoningDHV. Een landschapsarchitect ontwiep een instroomvoorziening. In het team en bij diverse stakeholders kwam de wens naar voren om digitale tools in te zetten om zo een goed beeld te krijgen van deze nieuwe blikvanger in de bosrijke omgeving. Er was behoefte om de toekomstige situatie te visualiseren. Royal HaskoningDHV vulde dit in met Augmented Reality (AR). Bij Virtual Reality (VR) kom je als gebruiker in een virtuele wereld. De werkelijke omgeving om je heen is dan niet te zien. AR mengt de werkelijke omgeving met hologrammen. Gebruikers zien dan ook de werkelijke omgeving. De technologie neemt projectteam, betrokkenen en stakeholders mee in het ontwerp en vergroot het draagvlak voor het project.

Een HoloLens maakt de nieuw ontworpen instroomvoorziening voor de betonsloot zichtbaar. Deze draagbare bril werkt draadloos, zonder smartphone, zonder computer. De hologrammen zijn met handbeweging te besturen. Geïnteresseerde lezers kunnen ervaren (zie link) hoe het ontwerp er bij oplevering in werkelijkheid zal uitzien.