20 jun 2019

Een woonwijk met een niveauverschil van maar liefst veertig meter: geen wonder dat de wijk Geitenkamp in Arnhem in toenemende mate te maken kreeg met wateroverlast. Met de vernieuwing van de riolering ontstond de kans om meteen ook die overlast aan te pakken, in het kader van de klimaatadaptatie. Royal HaskoningDHV verzorgde de Integrale multidisciplinaire ondersteuning. Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66, bracht vandaag een werkbezoek en toonde zich onder de indruk over het resultaat tot nu toe.

Copyright foto: Arnold Wielinga, Royal HaskoningDHV

"Dit project toont aan dat maatregelen voor klimaatadaptatie niet duur hoeven te zijn," aldus Tjeerd de Groot. "Daarbij betaalt zich dit maatschappelijk dik terug. Dat zijn belangrijke lessen. En als les voor de Rijksoverheid neem ik mee dat we moeten zorgen dat de kennis die op dit soort projecten wordt opgedaan, gedeeld wordt".

De klimaatadaptatie van de Geitenkamp was een integrale opgave. Oorspronkelijk ging het alleen om de vervanging van de riolering in de wijk. Maar de sterk hellende straten in de Geitenkamp zorgden bij extreme regen voor veel wateroverlast. Door de afkoppeling van regenwater kon de riolering worden ontlast. Daarom onderzocht Royal HaskoningDHV wat de mogelijkheden waren om water langer vast te houden en vooral te infiltreren in de bodem. Inmiddels is ongeveer de helft van het zes kilometer lange rioolstelsel vervangen en de rest volgt de komende jaren. Het hemelwater wordt via het nieuwe straatwerk en kolken getransporteerd naar grote infiltratieputten, regentuinen en wadi’s. Deze infiltratieputten en wadi’s vormen samen met enkele oude brandblusvoorzieningen nieuwe opvangbekkens voor de buffering van hemelwater. Dit voorkomt dat te snel en te veel water naar lagergelegen gebieden stroomt.

Actieve betrokkenheid

De gemeente Arnhem nam de wijk op in het gemeentelijk programma “Van Wijken Weten”. Kenmerk daarvan is onder meer de actieve betrokkenheid van de bewoners. Die kreeg onder meer vorm in straatmarkten, straattheaters en activiteiten op scholen. Het leverde veel informatie op over bewonerswensen die meteen konden worden meegenomen.Op 28 mei bracht Koning Willem-Alexander ook al een werkbezoek aan de Geitenkamp, samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Royal HaskoningDHV was verantwoordelijk voor de integrale multidisciplinaire ondersteuning; van het civieltechnisch werk tot en met de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, plus de bewonersparticipatie. De gemeente Arnhem heeft Royal HaskoningDHV laten weten dat het project tot volle tevredenheid is uitgevoerd en opgeleverd.

Gebundelde kennis

Tijdens het werkbezoek was er ook aandacht voor het aanbod van de Nederlandse ingenieursbureaus, verenigd in NLIngenieurs, om bijvoorbeeld gemeenten vroegtijdig te laten profiteren van de gebundelde kennis van de Nederlandse ingenieurs op het gebied van klimaatadaptatie. Dat gebeurt in de vorm van branche-ambassadeurs. Arnold Wielinga van Royal HaskoningDHV is een van deze ambassadeurs.

Gedeeld eigenaarschap basis voor succes

Arnold Wielinga, Senior Consultant Water bij Royal HaskoningDHV, benadrukte in Arnhem de noodzaak van gedeeld eigenaarschap: ‘Iedereen zal een steentje moeten bijdragen om Nederland klimaatbestendig te maken. Een effectieve klimaatbewuste oplossing kun je alleen organiseren als je er samen voor gaat, als er sprake is van breed draagvlak en als je er een integraal ontwerp voor maakt waarin de verschillende doelen samenkomen. Dat is in de Geitenkamp mooi gelukt. We hebben echt huis aan huis gevraagd wat er in de straat speelt, welke wateroverlast mensen ondervinden. Vervolgens is daar bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte optimaal rekening mee gehouden. Zo ontstond een breed draagvlak."