4 jul 2019

De advies- en ingenieursbedrijven Sweco, Royal HaskoningDHV en Arcadis helpen de Nationale Politie de komende jaren met technische adviezen bij hun huisvestingsopgave. Naast de realisatie van 350 projecten en de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor tweehonderd panden, moeten de bestaande gebouwen écht kwalitatief veranderen met extra aandacht voor duurzaamheid.

Arcadis, Sweco en Royal HaskoningDHV helpen politie met huisvesting | Royal HaskoningDHV

Foto: Marianne Vermijs, divisiedirecteur Water & Energie - Sweco, Eva Klein Schiphorst, directeur Public Buildings - Royal HaskoningDHV, Gerrit den Uyl - Politie Diensten Centrum, Cecile Cluitmans, divisiedirecteur divisie Gebouwen - Arcadis.

Om dit in goede banen te laten lopen, richt de politie een Technisch Expertise Centrum (TEC) in dat fungeert als zelfstandig team. Het gaat om een raamcontract voor elk bedrijf van vier jaar met de mogelijke verlenging voor nog eens vier jaar met een jaarlijks volume van ongeveer 4,8 miljoen euro. Dat maakten de drie bedrijven op woensdag bekend.

De veranderopgave bij de politie gaat over de totale vastgoedportefeuille, die onder meer bestaat uit politiebureaus, havengebouwen en trainingscentra. Het doel van de politie is een duurzame en professionele huisvesting te realiseren. De uitdaging voor het TEC is om de juiste combinatie te vinden tussen maatschappelijke relevantie, de complexiteit van de opgave en de stevige duurzaamheidsambitie. In de vernieuwde gebouwen wil de Nationale Politie nieuwe vormen van werken integreren naast de plekken die openbaar zijn en ruimtes waar mensen met elkaar in gesprek kunnen.

Cecile Cluitmans, divisiedirecteur divisie Gebouwen van Arcadis: "Wij zijn er trots op om vanuit verschillende disciplines dienstbaar te zijn aan de politie. Zo krijgen de politiemensen een werkomgeving om waakzaam en dienstbaar de veiligheid in onze maatschappij te waarborgen. En dat op een duurzame manier!"

Marianne Vermijs, divisiedirecteur Water & Energie bij Sweco: "De Nationale politie voorzien van kwalitatieve en duurzame huisvesting; Sweco en partner Colliers zijn blij en vereerd dat we met het TEC één van de grote huisvestingsopgaven van de komende jaren in Nederland gaan realiseren. We voelen ons sterk verbonden met het behalen van dit gemeenschappelijk doel en zien uit naar een hechte samenwerking. Door het optimaliseren van de huisvesting, waar politie en burgers elkaar kunnen ontmoeten, dragen we bij aan een veiliger Nederland."

Eva Klein Schiphorst, directeur Public Buildings bij Royal HaskoningDHV: "De enorme huisvestingsopgave van de politie biedt flinke kansen voor het creëren van een betere werkomgeving, duurzamere gebouwen en een passend vastgoedportfolio. Wij kijken ernaar uit om samen met de medewerkers van de politie en de collega-ingenieursbureaus aan de slag te gaan om de huisvesting van de politie toekomstbestendig te maken, zodat die haar belangrijke maatschappelijke taak optimaal kan blijven uitvoeren."