13 mei 2019

Vroegtijdig profiteren van de gebundelde kennis van de Nederlandse ingenieurs. Dat is het aanbod van de brancheambassadeurs van het programma Klimaatadaptatie van Koninklijke NLingenieurs aan Nederlandse opdrachtgevers. Arnold Wielinga van Royal HaskoningDHV en Alex Hekman van Sweco, allebei ambassadeur, schetsen waarom het zo’n waardevol initiatief is.

Alex Hekman | Royal HaskoningDHV

Afbeelding: Alex Hekman en Arnold Wielinga

Arnold Wielinga: ‘De gemeenten zijn volop bezig met de stresstesten en nu komen de risicodialogen eraan. Risico’s kunnen heel lokaal zijn, of een hele stad betreffen. Maar risico’s kunnen ook op meerdere ruimtelijke schalen spelen en dan wordt het extra ingewikkeld. De inzichten die we daarbij opdoen, willen we graag delen en verspreiden.’

Alex Hekman: ‘Het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie leidt tot veel nieuw beleid en vergt nieuwe instrumenten. Met de gezamenlijke ervaring van de brancheleden kunnen we helpen om beleid en instrumenten goed aan te laten sluiten bij de praktijk. Daar hebben onze leden ook baat bij. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld meegedacht over de vormgeving van de stresstest en de handleiding daarvoor.’
Ambassadeurs NLIngenieurs bieden onafhankelijke expertise | Royal HaskoningDHV

Afbeelding: Stresstest

Arnold Wielinga: ‘Als ingenieursbureaus zitten we midden in dat werkveld, door het hele land. Wij kunnen aangeven wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes, we weten uit de praktijk waar je tegenaan loopt. Die inzichten willen we graag delen. En de reacties zijn positief.’

Alex Hekman: ‘Als ik namens mijn bureau naar een van die grote netwerken in de watersector stap, dan ben ik partij. Maar het gaat er juist om dat we als branche onze kennis willen inbrengen, dat we toegevoegde waarde kunnen bieden. Als brancheambassadeurs vanuit NLIngenieurs bieden we een breed palet van kennis en ervaring.’

Arnold Wielinga: ‘Die onafhankelijkheid maakt ons een aantrekkelijke en nuttige sparringpartner. We schuiven aan bij de tafels waar de gesprekken plaatsvinden, met de pet op van de branche. Op centraal niveau is het bijvoorbeeld aftasten hoe het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie goed kan landen in de regio, hoe je omgaat met kwesties die op meerdere ruimtelijke schaalniveaus spelen en hoe je dat dan koppelt aan parallel lopende processen rond bijvoorbeeld de omgevingsvisies en energietransitie. Wij hebben die ervaring.’

Alex Hekman: ‘Het is ook mooi om te zien hoe de samenwerking tussen bureaus vorm krijgt. Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe ontzettend belangrijk het is om als branche je verantwoordelijkheid te nemen en samen op te trekken. Het is goed voor de kwaliteit die we met alle bureaus samen leveren, en het is ook goed voor de positionering en zichtbaarheid van onze branche. Bovendien: doe je als branche niet mee, dan loop je het risico dat je later geconfronteerd wordt met beleidskeuzes en modellen waarmee het lastig werken is. Voor ons, maar net zo goed voor gemeentes en waterschappen.’

Arnold Wielinga: ‘Vandaar onze oproep: gebruik onze kennis en ervaring, zeker op al die verschillende ruimtelijke schaalniveaus, van de kleinere gemeentes tot rijksbrede issues. Dat is zeker ook voor waterschappen interessant, vanuit hun sterke regionale verantwoordelijkheid. Weet je, we zijn gewoon een team met experts dat de BV Nederland een stukje verder kan en wil brengen.’