4 jun 2019

Tijdens het ITS European Congress, 3-6 juni in Eindhoven, is bekend gemaakt welke organisaties zich gezamenlijk gaan inzetten om het veilige gebruik van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in drie jaar tijd met minimaal 20% te verhogen. Die doelstelling is vastgelegd in het ADAS Convenant, dat door Royal HaskoningDHV en 41 publieke – en private organisaties (de 'ADAS Alliantie') is ondertekend.

 ADAS als wapen in de strijd tegen onveiligheid uitstoot en files | Royal HaskoningDHV

ADAS, ook wel aangeduid als rijhulpsystemen, worden beschouwd als opmaat naar de zelfrijdende auto. Nu al kunnen deze systemen bijdragen aan de verbetering van verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op weg. "Geweldig, dat zoveel organisaties, elk vanuit hun eigen discipline, actief een bijdrage willen leveren om het veilige gebruik van ADAS, die daadwerkelijk aan die doelen bijdragen, te stimuleren", zegt Ilse Harms, senior adviseur gedrag en smart mobility van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Onbekend maakt ongebruikt

Uit recent onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat ADAS, gemiddeld gezien over de verschillende typen, bij grofweg 50% van de automobilisten in Nederland onbekend is. Desondanks is de aanwezigheid van ADAS in het Nederlandse wagenpark sinds 2015 licht is gestegen. Bestuurders lijken niet goed op de hoogte te zijn van de aanwezigheid, de werking of het juiste gebruik van ADAS in de eigen auto.

"Draagvlak vanuit de eindgebruiker, goede samenwerking en handelingsperspectief voor de wegbeheerder zijn essentieel om de positieve resultaten van ADAS, zoals verkeersveiligheid, sneller te kunnen oogsten. De systemen moeten goed kunnen functioneren; de belijning op de weg en de bebording voor onder andere snelheidslimieten moeten eenduidig én goed zichtbaar zijn. We helpen onze opdrachtgevers met bewustwording en gedrag, de slimme technieken en het doorvertalen naar toekomstbestendige weginrichting en infrastructuur", zegt Peter Morsink, Leading Professional Smart Mobility and Road Safety bij Royal HaskoningDHV.

Betere verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming

ADAS die helpen om autorijden veiliger te maken, zijn nuttig in de transitie naar zelfrijdende auto’s. Innovatieve veiligheidssystemen bij vrachtwagens en personenauto’s bieden aantoonbaar uitzicht op een betere verkeersveiligheid. Bij juist gebruik van deze slimme voertuigen kan het aantal verkeersslachtoffers fors omlaag. Dit zijn de resultaten van Platoontesten die risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon en Royal HaskoningDHV samen uitvoerden in Nederland en België. Evert-Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon: "Ons doel is om balans te vinden tussen premie en schade. ADAS kunnen dit proces versnellen."

Hoewel de Platoontests hebben aangetoond wat bestaande veiligheidsfuncties al kunnen, werd ook het belang van bewustwording en gedrag overduidelijk. In de testen bleek de periode van het 'handen los' rijden nogal flink te variëren, van tien seconden tot soms meer dan vijf minuten. Peter Morsink: "Slimme systemen helpen mensen om veiliger en confortabeler te reizen. Het is erg belangrijk dat automobilisten voldoende bekend zijn met de systemen en weten hoe ze deze op de juiste manier moeten gebruiken. Zo is de bestuurder bij het overgeven en terugnemen van de controle over het voertuig gebaat bij een uniforme en eenvoudige bediening. Ook blijken de benamingen voor veiligheidsfuncties vaak per fabrikant te verschillen."

ADAS Alliantie

De ADAS Alliantie bestaat uit veel verschillende organisaties, die allemaal op een of andere manier te maken hebben met ADAS. Dat zijn niet alleen de bekende brancheverenigingen, maar bijvoorbeeld ook schadeherstellers, opleidingsinstituten, dataproviders en overheden. De ADAS Alliantie wil aan de hand van de ingeleverde uitvoeringsplannen de samenwerking tussen de deelnemende partijen op specifieke vlakken bevorderen.

Lees hier het originele persbericht vanuit de ADAS Alliantie.