13 mrt 2019

Wist je dat… de stad Groningen haar drinkwater krijgt vanuit drinkwaterproductiestation De Punt? Waterbedrijf Groningen maakt hierbij gebruik van 3 transportleidingen, waarvan er één uit 1936 stamt.

Deze gietijzeren leiding met een diameter van 750 mm is oorspronkelijk in het buitengebied om de plaats Haren heen gelegd, maar is door urbanisatie midden in de bebouwde kom komen te liggen. De leiding is daardoor lastig bereikbaar geworden voor reparaties en een eventuele lekkage kan tot behoorlijke schade voor de omgeving leiden. Reden voor Waterbedrijf Groningen om een nieuwe leiding ten westen van Haren aan te leggen, zodat de bestaande leiding buiten bedrijf kan worden genomen. Royal HaskoningDHV is gevraagd om dit project voor te bereiden en de uitvoering te begeleiden.
83 jaar oude transportleiding Groningen vervangen | Royal HaskoningDHV | Duncan Wijting via Waterbedrijf Groningen

Afbeelding: De nieuwe leiding is deels met graafwerk, en deels met een gestuurde boring (HDD) aangebracht. | Copyright: Duncan Wijting via Waterbedrijf Groningen

Tot op heden zijn er nog geen storingen in de leiding opgetreden en verkeert deze in goede conditie, maar bij het stijgen van de leeftijd zal het storingsrisico natuurlijk ook toenemen. Na het uitvoeren van een tracéstudie en het maken van het ontwerp, was Royal HaskoningDHV ook betrokken bij het opstellen van de contractdocumenten, het begeleiden van de aanbesteding, en de directievoering en toezicht tijdens de uitvoering van het project. Bij de tracéstudie zijn tal van factoren betreffende omgeving en techniek beschouwd om tot een zo duurzaam mogelijke oplossing te komen. Tevens is er rekening gehouden met de toekomstige watervraag en -ontwikkelingen. Daarom is er gekozen om de nieuwe leiding uit te voeren in staal met een diameter van 900 mm.De uitvoering is halverwege 2018 gestart en wordt uitgevoerd door Structon Civiel West. De nieuwe transportleiding is 2 km lang en bij de complexe aanleg is er gebruik gemaakt van graafwerk, een HDD-boring en zinkers. Ondanks de uitdagingen vanuit de omgeving (archeologie, complexe geotechnische omstandigheden) wordt de bestaande leiding in het eerste kwartaal van 2019 afgekoppeld en wordt het project afgerond. Hiermee is de watervoorziening voor Groningen weer klaar voor de toekomst.

Geschreven in samenwerking met Waterbedrijf Groningen