19 jan 2021

De op 1 januari 2021 ingevoerde Verzamelwet IenW 2019 wijzigt de procedure van de vormvrije mer-beoordeling. Het mer-beoordelingsbesluit hoeft voor activiteiten onder de D-drempel niet al bij de aanvraag te worden aangeleverd. De procedure voor een milieuvergunning wordt daarmee 6 weken sneller.

Bij een aanvraag waar bijvoorbeeld de productiecapaciteit van het bedrijf of de opslagcapaciteit van stoffen in tanks wijzigt of iets verandert aan de stookinstallaties, is in veel gevallen een mer-beoordeling nodig. Als de uitbreiding onder de grens van de D-lijst uit het Besluit milieueffectrapportage blijft is hiervoor een zogenaamde vorm-vrije mer-beoordeling nodig.

Tot vorig jaar moest het besluit hierop genomen zijn om de aanvraag voor de milieuvergunning in te mogen dienen. Nu hoeft dat niet meer waardoor de aanvraag voor de milieuvergunning tegelijkertijd ingediend kan worden met het indienen van de mer-beoordeling. Het bevoegd gezag moet dan binnen 6 weken een mer-beoordelingsbesluit nemen en dat wordt vervolgens in de procedure voor de milieuvergunning gebruikt.

De procedure voor de vormvrije mer-beoordeling loopt dan tegelijk met de procedure voor de vergunningaanvraag. Met als resultaat dus netto 6 weken tijdswinst.

Vergunningsaanvraag | RoyalHaskoning