16 mrt 2015
  • Aanzienlijke verbetering van het nettoresultaat naar €6,3 miljoen
  • Operationeel resultaat (EBITA) stabiel op €14,7 miljoen
  • Lichte daling van de bedrijfsopbrengsten tot €649 miljoen (-3%)
  • Positieve vrije kasstroom van €26 miljoen
  • EBITA-marge van 2,3% (2,2% in 2013)
  • Hoge klanttevredenheidsscore van 8,2 (op een schaal van 1-10)

Royal HaskoningDHV heeft over 2014 een nettoresultaat van €6,3 miljoen behaald, een significante verbetering ten opzichte van het nettoverlies van €3,4 miljoen in 2013. De doelstelling om voorrang te geven aan winstgevendheid boven groei is gerealiseerd door een sterke focus op het ontwikkelen en behouden van leidende marktposities in een select aantal landen en markten. De bedrijfsopbrengsten daalden licht door verslechterde marktomstandigheden in Zuid-Afrika en koersschommelingen. De Business Lines Aviation, Maritime & Waterways en Rivers, Deltas & Coasts realiseerden sterke groei.

Erik Oostwegel, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Royal HaskoningDHV is goed op weg om haar langetermijndoelstelling te bereiken voor duurzame, winstgevende activiteiten. De resultaten over 2014 weerspiegelen het succes van een sterkere focus. We zijn nu, twee jaar na de fusie, echt in staat om de beste teams samen te laten werken aan geïntegreerde duurzame oplossingen. Ik ben dan ook trots op onze hoge klanttevredenheidsscore van 8,2. 
Onze publieke en private klanten staan voor gecompliceerde uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied waterzekerheid en -veiligheid, verstedelijking, toenemende druk op verkeer en vervoer, afval, de beschikbaarheid van grondstoffen en de vraag naar energie. Deze uitdagingen vereisen een innovatieve en geïntegreerde aanpak, ontwikkeld met alle bij een project betrokken stakeholders. En hoewel het effect van deze wereldwijde uitdagingen pas over enkele jaren volledig zichtbaar zal worden, staan we nú aan de lat om oplossingen te ontwikkelen. Oplossingen die helpen om zowel industrie, steden en samenlevingen als geheel goed voorbereid te laten zijn op de toekomst."

Financiële resultaten

De verbeterde financiële resultaten zijn deels te danken aan een sterke afname van de reorganisatie- en integratiekosten. Royal HaskoningDHV ligt op koers als het gaat om verlaging van de overheadkosten en het benutten van schaalvoordelen. De orderportefeuille laat een significante groei zien van opdrachten van de belangrijkste klanten. Dit alles heeft het bedrijf in staat gesteld om meer winst te delen met al haar medewerkers.

Financiële kerncijfers

 (in miljoenen €, tenzij anders vermeld) 2014 2013 
 Bedrijfsopbrengsten 649 666 
 Toegevoegde waarde 493 507 
 Operationeel resultaat (EBITA recurring)* 14,7 14,8 
 Nettoresultaat 6,3 -3,4 
 Operationele marge 2,3% 2,2% 
 Vrije kasstroom 26 -17 
* EBITA recurring laat reorganisatie- en integratiekosten buiten beschouwing.
  2013 is gecorrigeerd voor resultaten in deelnemingen die eerder waren opgenomen
  als EBITA recurring.

Portfolio

Royal HaskoningDHV evalueert continu de markten en concentreert haar activiteiten op de sterktes van het bedrijf. In 2014 zijn de Zuid-Afrikaanse activiteiten geïntegreerd in de acht wereldwijde Business Lines om de positie van het bedrijf in de regio verder te versterken. De industriële activiteiten in Shanghai zijn overgedragen aan het in China gevestigde bedrijf Century3. Een nieuw kantoor in Jeddah, Saudi-Arabië, is geopend om de groeiende operaties in het land te faciliteren.
In Nederland zijn nieuwe kantoren betrokken in Maastricht, Nijmegen, Zwolle en Den Haag.

Vooruitzichten

Royal HaskoningDHV staat goed gepositioneerd voor verdere vooruitgang in 2015, ondanks de aanhoudend onzekere marktvooruitzichten. De projectuitvoering, de bezettingsgraad en het werkkapitaal moeten verder worden verbeterd. Het bedrijf blijft investeren in de ontwikkeling van leidende marktposities om concurrentievoordeel op te bouwen en te behouden. De focus blijft op het bedienen van belangrijke klanten en op grootschalige projecten die kunnen profiteren van Royal HaskoningDHV's brede ervaring en geïntegreerde multidisciplinaire teams.

Project highlights

Focusgroep discussie over sanitatieontwikkeling, Indonesië. © USDP
 
In juni 2015 rondt Royal HaskoningDHV een vijfjarig consultancyproject USDP (Urban Sanitation Development Program) af dat ondersteuning heeft verleend aan het Indonesische overheidsprogramma PPSP gericht op versnelde realisatie van verwerking van afvalwater en vast vuil. In totaal nemen 444 steden en districten deel aan het programma, ongeveer 90% van het landelijk totaal. Lees meer.
 
Fietsproject Londen, UK. © Royal HaskoningDHV
 
Met twee grote fietsprojecten, een in Londen en een in de Indiase stad Noida, plukt Royal HaskoningDHV internationaal de vruchten van deze typisch Nederlandse expertise. Beide projecten verbeteren op een duurzame manier de mobiliteit en de lokale gemeenschappen. Lees meer.
 
EcoProFabrics. © Royal HaskoningDHV
 
EcoProFabrics voor de textielindustrie, Recover-E voor ICT-apparatuur en Take Back Chemicals voor het afsluiten van materiaalcycli zijn enkele van de slimme oplossingen waarmee het bedrijf een verantwoord (her)gebruik van grondstoffen stimuleert. Lees meer.
 
Heineken Kilinto brouwerij, Ethiopië. © Royal HaskoningDHV
 
Heineken heeft Royal HaskoningDHV gecontracteerd voor een nieuwe brouwerij in Addis Ababa, Ethiopië. Dit is een van de vele projecten die de bedrijven de afgelopen zestig jaar samen uitvoerden. Lees meer (En).
 
Nereda. © Royal HaskoningDHV
 
Meer dan 15 nieuwe Nereda®-waterzuiveringsprojecten en een samenwerkingsovereenkomst voor het introduceren van Nereda in India en Zwitserland. Lees meer (En).
 
Nieuwe containerterminal voor de haven van Venetië, Italië. © Royal HaskoningDHV
 
Het definitieve ontwerp voor de nieuwe onshore- en offshore-containerterminal voor de haven van Venetië is voltooid. Lees meer.
 
Vissers, Oman. © Jacques van Dinteren
 
Royal HaskoningDHV leverde een 25-jarig masterplan voor de transformatie van Musandam in Oman. Het plan is gericht op diversificatie van de op olie gebaseerde economie en het stimuleren van ecotoerisme. 
 
Yara Sluiskil. © Yara
 
Chemiegigant Yara heeft Royal HaskoningDHV aangewezen voor het beheer van alle niet-primaire assets op Sluiskil, Yara's grootste productiesite in Europa. Het project omvat een totaal nieuwe benadering van assetmanagement. Lees meer.
 
SAAone (Schiphol-Amsterdam-Almere). © ZJA Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Als adviseur van VolkerWessels is Royal HaskoningDHV onderdeel van het team dat de ontwerp- en engineeringswerkzaamheden uitvoert van de weguitbreiding van de A1 en A6 tussen Diemen en Almere Havendreef. Lees meer.
 
Markhal Rotterdam. © Ossip van Duivenbode
 
Voor de bekroonde Markthal in Rotterdam tekende het bedrijf voor het constructief ontwerp. Het boogvormige gebouw biedt plaats aan meer dan tweehonderd appartementen, restaurants, winkels, een overdekte markt en een ondergrondse parkeergarage voor 1.200 auto's. Lees meer.