13 jan 2014
Op 6 september 2013 maakte Royal HaskoningDHV bekend haar betrokkenheid bij het Kidron afvalwaterzuiveringsproject in Oost-Jeruzalem te hebben beëindigd. Het project verkeerde in de beginfase van het voorontwerp.

Royal HaskoningDHV hecht groot belang aan integriteit en houdt zich aan (inter)nationale wet- en regelgeving. Gedurende het project en na overleg met betrokken partijen kwam het bedrijf tot het inzicht dat nadere betrokkenheid in strijd kan komen met (inter)nationale wet- en regelgeving.

Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijf zelfstandig en niet onder druk van de Nederlandse overheid, heeft besloten haar betrokkenheid bij het project te beëindigen.

Er is geen sprake van een boycot van Israël door Royal HaskoningDHV.