23 aug 2013
  • Belangrijke internationale projecten gewonnen
  • Operationele marge minder dan eerste helft 2012
  • Forse verbetering tweede kwartaal 2013 ten opzichte van tweede kwartaal 2012 en eerste kwartaal 2013

Royal HaskoningDHV heeft in de eerste helft van 2013 wereldwijd een omzet behaald van 308 miljoen euro. De economische situatie in de Europese markt maakte aanpassingen in de personeelscapaciteit noodzakelijk. Aan de andere kant profiteert het bedrijf van de kansen in groeimarkten.

De omzet van 308 miljoen euro is een vermindering van 10% vergeleken met het vorig jaar. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het economische klimaat in Europa en het negatieve effect van wisselkoersen. De operationele marge zakte naar 1,9% voornamelijk door overcapaciteit in de Europese onderdelen van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2013.

Hoewel het nettoresultaat lager is dan in de eerste helft van 2012, laat het eerste halfjaar 2013 een forse verbetering zien ten opzichte van het laatste halfjaar van 2012. Het tweede kwartaal van 2013 laat een vergelijkbare verbetering zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De positieve trend zet zich voort in 2013. Daarin laten de resultaten van het tweede kwartaal betere cijfers zien dan die van het eerste kwartaal.

Marktontwikkelingen

De marktsectoren infrastructuur, industrie, energie en mijnbouw laten goede resultaten zien. De publieke sector blijft onder druk staan. Organisatorische aanpassingen, voornamelijk in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Polen waren noodzakelijk in het eerste halfjaar, en de capaciteit wordt voortdurend aangepast aan de orderportefeuille.

Wereldwijd zijn er kansen voor de diensten en producten van het bedrijf, zoals de uitrol van de innovatieve afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda® in Brazilië. Daarnaast werden belangrijke projecten gewonnen, zoals de Trans Adriatic Pipeline (TAP). Ook in het Midden-Oosten was het bureau  succesvol. De tweede helft van het jaar begon goed met het project voor het herstel en de versterking van het Canal del Dique in Colombia. Het bedrijf ziet nog volop kansen in het Midden-Oosten, het Verre Oosten, Zuid Amerika en Afrika.

Kengetallen eerste halfjaar 2013

 (€ miljoen tenzij anders vermeld)2013 2012 
 Omzet308 342 
 Toegevoegde waarde259 279 
 Operationeel resultaat*6,2 12,0 
 Nettoresultaat**-0,6 7,2 
 Operationele marge1,9% 3,3% 
*Uit normale bedrijfsvoering
**Het resultaat is inclusief eenmalige baten en lasten van minus 3 miljoen euro voor belasting

Acquisities

Het bedrijf bleef ook tijdens de lastige marktsituatie investeren.

In Indonesië werd DBI overgenomen. Het bureau waarmee al sinds 1986 wordt samengewerkt levert diensten op het gebied van installaties voor gebouwen en de procesindustrie. Met deze overname kan het bedrijf zijn groeiende klantenbestand nog beter bedienen, met name in de farmaceutische en food & beverage industrie.

Royal HaskoningDHV nam Integrated Project Management over, een toonaangevende luchtvaartspecialist in het Verenigd Koninkrijk. Deze overname versterkt de positie van het bedrijf in de luchtvaartsector wereldwijd.

Prijzen en onderscheidingen

Het bedrijf ontving een aantal prijzen en onderscheidingen:
  • Appartementencomplex Karel Doorman in Rotterdam won de publieksprijzen in de verkiezingen BNA Gebouw van het Jaar 2013 en De Nederlandse Bouwprijs. Royal HaskoningDHV heeft niet alleen als adviseur constructies meegewerkt, maar heeft ook aan de wieg gestaan van de herontwikkeling met zogeheten 'mega-optopping'. De Karel Doorman eindigde als derde in de ingenieursprijs De Vernufteling.
  • De voetgangersbrug over de Zuid-Afrikaanse snelweg N11 won dit jaar de SAICE Durban Branche Award. Royal HaskoningDHV heeft de brug en het bijbehorende voetpad ontworpen en heeft ook toezicht gehouden op de bouw.
  • In het Verenigd Koninkrijk won Royal HaskoningDHV de Environment Agency Project Excellence Award voor de Clacton and Holland Flood and Coastal Erosion Management Strategy. Ook ontving het bedrijf eervolle vermeldingen voor twee andere projecten.

Samenvattend

Ondanks de onzekere Europese markt, is het bedrijf positief over de merkbare toename in haar orderportefeuille in groeimarkten. Dit bevestigt het vertrouwen in de ingeslagen weg en de lange-termijnstrategie.