12 nov 2012
Werkgevers en werknemers krijgen grip op eigen mobiliteit
Twee vooraanstaande zakelijke dienstverleners, Royal HaskoningDHV en technologie-integrator Technolution, lanceren samen de mobiliteitsdienst Uwaygo. Uwaygo geeft de werknemer alle vrijheid om zelf te bepalen hoe hij reist en zijn eigen mobiliteitsbudget aanwendt. De werkgever krijgt met Uwaygo volledig inzicht in de kosten van mobiliteit en kan effectief sturen op bedrijfsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het resultaat is een effectieve afstemming van vraag en aanbod, minder files en minder CO2-uitstoot.


Logo UwaygoZakelijke mobiliteit is niet alleen een omvangrijke kostenpost voor bedrijven (in Nederland jaarlijks zo'n vijftien miljard euro), maar levert veelal ook een belangrijke bijdrage aan hun CO2-footprint. Tegelijkertijd is mobiliteit ook een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Toch hebben veel organisaties nauwelijks inzicht in hun werkelijke mobiliteitsbestedingen. Logisch dat meer grip èn meer flexibiliteit bij veel bedrijven hoog op de agenda staat. Doordat de werknemer met Uwaygo de mogelijkheid krijgt om zelf zijn pallet aan mobiliteitsmogelijkheden samen te stellen en de werkgever inzicht krijgt in zijn totale mobiliteitslast, kan het samenspel om effectiever en slimmer te reizen beginnen.

Baas over eigen mobiliteit

Uwaygo maakt het voor de medewerker gemakkelijker om zelf keuzes te maken in zijn eigen mobiliteit en de kosten ervan. Met een innovatieve app voor de smartphone en een persoonlijke webpagina beheert de gebruiker zijn persoonlijk mobiliteitsbudget helemaal zelf. De medewerker houdt eenvoudig overzicht over zijn reisgedrag en de financiële gevolgen daarvan. Bovendien worden alle gemaakte kilometers, de bijbehorende CO2-uitstoot (per km) en de verdeling over bijvoorbeeld auto, trein en bus overzichtelijk in beeld gebracht. Uwaygo helpt daarmee om duurzaamheid binnen bedrijven tastbaar te maken. 
Naast de voordelen voor de werknemers krijgen werkgevers 24/7 inzicht in welke mate wordt voldaan aan de bedrijfsdoelstellingen ten aanzien van bereikbaarheid, duurzaamheid en kosten.

In de praktijk concrete ervaring opdoen

Sinds 1 oktober 2012 doet een grote groep leaserijders van Cofely West Industrie met behulp van Uwaygo ervaring op om hun mobiliteit op een nieuwe manier te organiseren. Medewerkers worden zich meer bewust van kosten en milieu-impact, terwijl het bedrijf praktijkmateriaal verzamelt ter voorbereiding van een nieuwe mobiliteitsregeling. Belangrijkste doelen voor Cofely West Industrie zijn bij te dragen aan een betere doorstroming op de A15 en aan vermindering van de CO2-uitstoot. "Het is tijd om niet langer alleen maar erover te praten, maar het gewoon te doen", aldus Bart van Zuijlen, projectleider bij Cofely.

Naar duurzaam mobiliteitsbeleid binnen bedrijven

Met de mobiliteitsdienst Uwaygo hebben Royal HaskoningDHV en Technolution de krachten gebundeld om daarmee de uitvoering van modern mobiliteitsbeleid binnen bedrijven te faciliteren. Voorheen werd dit door de overheid gestimuleerd, bijvoorbeeld in spitsmijdenprojecten zoals 'SpitsScoren A15' en 'Spitsvrij in de regio Utrecht'. Voor een toekomstgerichte sturing op duurzame mobiliteit en een blijvende gedragsverandering bij werknemers zijn nu bedrijven zelf aan zet. Uwaygo geeft hiervoor alle handvatten.