2 nov 2012
Eerlijke waterverdeling voor alle bewoners aan de Beneden-Jordaan
Royal HaskoningDHV gaat een masterplan ontwikkelen voor de Beneden-Jordaan, de historische rivier gelegen tussen het Meer van Galilea en de Dode Zee. Doel van het grensoverschrijdende masterplan is om afzonderlijke Israëlische, Palestijnse en Jordaanse plannen te integreren, en hiermee een gezond ecosysteem, een eerlijke waterverdeling en vrije publieke toegankelijkheid van de rivier te bewerkstellingen. Begin 2014 zal het masterplan in het Arabisch, Engels en Hebreeuws beschikbaar zijn.

Vervuild water

Het benedenstroomse deel van de rivier (Lower Jordan River) ontspringt bij het Meer van Galilea en kronkelt 200 kilometer door de Jordaan Vallei naar de Dode Zee. Momenteel wordt het water grotendeels afgetapt voor landbouwdoeleinden en drinkwatervoorziening. De rivier is bovendien ernstig vervuild door het lozen van afvalwater en andere vervuilingen.

Royal HaskoningDHV heeft de opdracht gekregen van Friends of the Earth Middle East (FoEME), samen met het Stockholm International Water Institute (SIWI) en het Global Nature Fund (GNF). Jeroen Kool, projectmanager bij Royal HaskoningDHV: "Dit masterplan zal gebruikt worden om de Israëli's, Palestijnen en Jordaniërs te bewegen de rivier gezamenlijk te rehabiliteren en de ecologie en hydrologische functies van de rivier te herstellen. Hierbij speelt het creëren van vrije toegang, goede veiligheidscondities en een gezonde economische basis een belangrijke rol."

Ecologie, landplanning en controle vervuiling

De opdracht wordt vanuit diverse disciplines benaderd. Nederlandse en Israëlische experts van Royal HaskoningDHV werken in consortiumverband aan zowel de ruimtelijke ordening, watermanagement en de ecologische en economische aspecten van het project. Andere consortiumpartners zijn lokale ingenieursbureaus in Jordanië en Palestina. "Door onze bekendheid met de regio en de ervaring die we hebben opgedaan met het opstellen van het Israëlische masterplan voor dit gebied, zijn we gevraagd voor het totale plan van dit grensoverschrijdende stroomgebied", aldus Kool.

Dit project is inmiddels succesvol afgerond. Lees meer over de adviezen en het uiteindelijke resultaat in de blog van Jeroen Kool of download het boek.