12 okt 2012
Inspelen op herontwikkeling Russische luchthavens
Negen Nederlandse bedrijven tekenen vandaag met Bas Pulles, waarnemend directeur NL EVD Internationaal, een convenant over luchthavenontwikkeling in Rusland. De ondertekenaars willen de komende drie jaar opdrachten met een waarde tussen de 2,5 en 5 miljoen euro bemachtigen. Voor de langere termijn liggen er opdrachten tussen de 20 en 25 miljoen euro in het verschiet. Initiatiefnemer van het convenant is Royal HaskoningDHV-dochter NACO (Netherlands Airport Consultants).


Tot 2015 zijn 15 luchthavens in Rusland aangewezen voor herontwikkeling. De convenantpartijen willen op deze marktontwikkelingen inspelen door kennis uit te wisselen tussen Russische en Nederlandse bedrijven. Daarnaast zet het convenant in op de wederzijdse promotie van beide landen voor investeringen, onderzoek, opleiding en samenwerking in de civiele luchtvaartindustrie. De Nederlandse overheid financiert de activiteiten voor 50 procent, de overige 50 procent wordt betaald door het bedrijfsleven. De totale investering bedraagt maximaal 815.000 euro.

Dutch Aviation Solutions Russia

In oktober 2011 is, tijdens een bezoek aan Moskou van minister-president Mark Rutte en minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), het initiatief ontstaan Nederlandse bedrijven te clusteren voor de Russische luchtvaartmarkt. Dat heeft geleid tot het programma 'Dutch Aviation Solutions Russia' waaraan via dit convenant ondersteuning door de overheid wordt gegeven. De middelen komen uit het nieuwe programma Partners for International Business (PIB), dat gefinancierd wordt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en wordt uitgevoerd door Agentschap NL.
Naast NACO, hebben de volgende bedrijven het convenant ondertekend: ACTM (Airport Commerce & Talent Management); Districon; FSC (Flight Simulation Company); NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium); Royal HaskoningDHV - Moscow; SGI Aviation, Stratagem Group en  Vanderlande Industries. De bedrijven opereren onder de naam Dutch Aviation Solutions Russia (DASR).

2013 Nederland-Rusland jaar

De betrekkingen tussen Nederland en Rusland kennen een rijke en eeuwenoude historie. Van begin af aan stonden handel en innovatie hierbij centraal. In 2009 aanvaardde Nederland de Russische uitnodiging om in 2013 een Nederland-Rusland jaar te organiseren. Het programma is opgebouwd uit de pijlers economie, cultuur, politiek en maatschappij. Het Aviation Cluster - DASR zal gebruikmaken van de diverse activiteiten die zowel in Nederland en Rusland georganiseerd worden.