5 okt 2012
Drinkwater in Vietnam - Ondertekening. Copyright: Royal HaskoningDHV
Drinkwater in Vietnam - Ondertekening. Copyright: Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV ontwerpt in opdracht van Agentschap NL een drinkwaterbereidinginstallatie en -distributiesysteem voor twee districten in de Mekongdelta in Vietnam. Het gebied kent nog geen centraal drinkwatersysteem met gezondheidsproblemen bij de lokale bevolking als gevolg.

Het systeem zal 168.000 inwoners en 500 bedrijven in de districten Chau Thanh en Chau Thanh A van schoon drinkwater voorzien. De districten liggen in de Vietnamese provincie Hau Giang, een landelijk gebied in de Mekongdelta. Het gebied is belangrijk voor de productie en export van fruit, vis, rijst en varkensvlees.

Royal HaskoningDHV ontwerpt het waterzuiveringssysteem voor oppervlaktewater uit de Mekongrivier en het bijbehorende distributienetwerk tot en met de aansluitingen aan woonhuizen en bedrijven. De distributie van het water vormt de grootste uitdaging, doordat gebruikers verspreid liggen in het gebied.

De ontwerpfase moet na ongeveer anderhalf jaar zijn afgerond. De start van de bouw en aanleg van het drinkwatersysteem staat gepland voor medio 2014 en zal twee jaar in beslag nemen.

Zesde ORIO-project in Vietnam

Het project wordt medegefinancierd vanuit de Ontwikkelings Relevante Infrastructuur Ontwikkeling (ORIO), een schenkingsfaciliteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is het zesde ORIO-project van Royal HaskoningDHV in Vietnam. Het bureau is ook bezig met de ontwikkeling van drie drinkwaterbereiding- en -distributiesystemen in de provincies Ben Tre, Ba Ria Vung Tau en Hai Duong voor in totaal 235.000 inwoners. Daarnaast ontwerpt het twee afvalwaterzuiveringsinstallaties in de provincies Ba Ria Vung Tau en Ninh Thuan.
Het ORIO-programma is er op gericht om armoede te verminderen en economische ontwikkeling te stimuleren in minder welvarende landen met Nederlandse expertise uit de private sector. Een belangrijk onderdeel van de projecten is het overdragen van kennis tijdens de operationele fase.

In alle projecten werkt Royal HaskoningDHV niet alleen aan het ontwerp en technische ondersteuning, maar onderzoekt het ook omgevingsinvloeden en de sociaaleconomische impact. Na afronding van de studies kunnen de Vietnamese autoriteiten direct beginnen met de bouw.

Drinkwater in Vietnam - huidige situatie. Copyright: Royal HaskoningDHV
Drinkwater in Vietnam - huidige situatie. Copyright: Royal HaskoningDHV