28 sep 2012
Ir. Wim Maassen PDEng, senior adviseur duurzaamheid, is op 27 september benoemd tot Fellow Life Cycle Performance Design (LCPD) van de Technische Universiteit Eindhoven, groep Building Physics & Services, leerstoel Installaties van prof. ir. Wim Zeiler, aan de faculteit Bouwkunde.

De Fellow is een expert op zijn vakgebied van de advisering van technische installaties, met gezag in zijn netwerk en een majeure positie in het veld. Als Fellow zal Maassen gedurende een dag in de week zijn ervaring en kennis delen via praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Hij zal toepassingsgericht onderzoek doen resulterend in vakpublicaties en conferentiebijdragen. Naast onderzoek zal hij colleges geven over Green Building Assessment Methods & Life Cycle Performance Costing en over Cradle-to-Cradle. Tot slot begeleidt Maassen studenten met projecten en afstudeeropdrachten. In overleg met een stuurgroep, waar de TU/e, Royal HaskoningDHV en 2 derde partijen aan deelnemen, worden de werkzaamheden van de Fellow jaarlijks bepaald. Royal HaskoningDHV financiert het Fellowship.

Wim Maassen (1969) is Senior Adviseur Duurzaamheid bij de Business Line Buildings. Hij is onder andere BREEAM-NL en BREEAM International Assessor. Hij ondersteunt opdrachtgevers bij de realisatie van toekomstgerichte gebouwen.
Na zijn studie Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft hij de tweejarige ontwerpersopleiding Computational Mechanics gevolgd binnen de vakgroep Energietechniek van de faculteit Werktuigbouwkunde. Maassen heeft 16 jaar ervaring met advisering op de gebieden energiebesparing, duurzame energie-opwekking, optimalisatie van de energiebehoefte van gebouwen en het definiëren, optimaliseren en meten van duurzaamheid.

In Maassens visie wordt de ontwikkeling van duurzaamheid vooral versneld door ondernemerschap en een sterke financiële drive. Hierbij past een business case gerichte wijze van ontwerpen waarbij rekening gehouden met de eisen die horen bij realistische Scenario's. Scenario's omvatten onder andere: veranderingen in gebruik, functie, kwaliteit binnenklimaat, duurzaamheidsniveau, prijsstijgingen en adaptie van nieuwe technieken. Door de baten en kosten vanaf initiatief tot oplevering voor de stakeholders inzichtelijk te maken kunnen stakeholders steeds "split incentives" discussies voeren en de meest rendabele beslissingen nemen.
Binnen Royal HaskoningDHV heef hij deze gedachte onder andere doorgezet in de duboversneller, zie www.duboversneller.nl.