20 sep 2012
Boek 'Duurzaam ondernemen waarmaken' toont duurzaamheidsomslag 20 vooraanstaande Nederlandse bedrijven
Succesvolle bedrijven rekenen de waarde van duurzaam ondernemen niet tot op de komma uit. Ze investeren miljoenen in duurzaamheid op basis van visionair leiderschap en dat jaagt innovatie aan. Dit is één van de conclusies uit het boek 'Duurzaam ondernemen waarmaken', dat in opdracht van Stichting Management Studies geschreven is door vier auteurs van Royal HaskoningDHV en RSM Erasmus Universiteit. Grondslag van het boek is het eerste bedrijfskundige, systematische onderzoek in Nederland naar de implementatie van duurzaamheid bij 20 vooraanstaande bedrijven. Het boek wordt op 28 september tijdens een symposium  in het Kloosterhotel in Amersfoort uitgereikt aan VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes.

Focus op vraagstukken van komende decennia

"De 20 onderzochte bedrijven maken de omslag naar duurzaam ondernemen zelden op basis van een becijferde businesscase, maar veel meer op basis van visionair leiderschap. Dat leidt tot inspirerende initiatieven", aldus auteur Rob van Tilburg van Royal HaskoningDHV. Zo lanceerde Unilever haar Sustainable Living Plan, waarin miljoenen worden geïnvesteerd om de milieu-footprint van de producten te halveren. Tapijtspecialist Desso gooide het roer om en koos in haar nieuwe strategie voor Cradle2Cradle als ontwerpuitgangspunt voor alle innovaties. KPN zette zwaar in op de bevordering van Het Nieuwe Werken om het klimaat- en mobiliteitsvraagstuk aan te pakken en tegelijkertijd voor klanten kosten te besparen. En Philips experimenteert met een verdienmodel waarmee lampen niet meer worden verkocht, maar verlichting wordt verleaset.

Mara Francken van Royal HaskoningDHV en mede-auteur van het boek: "Vooruitstrevende bedrijven oriënteren zich op de grote maatschappelijke vraagstukken van de komende decennia, zoals klimaatverandering, voedsel- en grondstoffenschaarste, energievoorziening en armoede. Ondernemingen die deze onderwerpen goed adresseren zijn de winnaars van de toekomst. Ze werken vanuit de overtuiging dat dit ook de onderneming ten goede komt, zonder dat dit tot op de euro becijferd kan worden."

Gedeeld leiderschap

Rob van Tilburg: "Dit is het eerste boek dat vanuit een bedrijfskundige invalshoek analyseert hoe duurzaam ondernemen kan worden waargemaakt." Aan de hand van een door de Erasmus Universiteit ontwikkeld fasenmodel schetst het boek welke routes een onderneming kan nemen om kansrijk te verduurzamen op een manier die de onderneming en de samenleving ten goede komt. Van Tilburg: "Naast gedegen theorie biedt het boek vele inzichten en praktische handreikingen aan bestuurders en managers."

Rob van Tulder, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en mede-auteur: "Duurzaamheid is een kwestie van 'gedeeld leiderschap', waarin ondernemers samen met maatschappelijke stakeholders de vereiste randvoorwaarden creëren om duurzame strategieën tot een succes te maken. Alleen in goed samenspel kan het kantelpunt van duurzaamheid genomen worden. Dat is belangrijk voor het concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven op de lange termijn."

Actiegroepen omgevormd tot samenwerkingspartners

Het boek maakt treffend duidelijk dat sociale en milieukundige vraagstukken door veel van de onderzochte bedrijven niet meer als belemmerend worden ervaren. "Integendeel", aldus Van Tilburg, "deze bedrijven zien de opgaven veel meer als een appèl tot verandering. En daarmee tot innovatie van producten en diensten. Het streven naar duurzaamheid van deze bedrijven functioneert zo als prachtige aanjager van zinvolle economische groei. De rol van een visionaire en verbindende CEO blijkt daarin cruciaal. Naarmate bedrijven pro-actiever met duurzaamheid omgaan wordt steeds intensiever samengewerkt met maatschappelijke organisaties. Waar in het verleden ondernemingen actiegroepen als opponent troffen, maakt het boek duidelijk hoe zo’n relatie zich kan ontwikkelen tot constructieve samenwerkingspartners."