11 sep 2012
Luchtfoto van een dijkdoorbraak bij La Mojana, één van de Colombiaanse gebieden die door Nederlandse partijen wordt onderzocht. Copyright Royal HaskoningDHV
Luchtfoto van een dijkdoorbraak bij La Mojana, één van de Colombiaanse gebieden die door Nederlandse partijen wordt onderzocht. Copyright Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV gaat in opdracht van Agentschap NL de 18-kilometer lange Agua Blanca dijk nabij miljoenenstad Cali in Colombia onderzoeken. De dijk, die de stad beschermt tegen overstromingsgevaar van de nabij gelegen Cauca rivier, is sterk verouderd.

In 2010 en 2011 had Colombia te maken met forse overstromingen. President Santos schakelde daarna persoonlijk de Nederlandse ambassadeur in Colombia, mevrouw drs. M.S. Kappeyne van de Coppello, in om te helpen met het aandragen van structurele oplossingen. De dijk nabij Cali, die de stad destijds wist te beschermen, heeft daarbij topprioriteit gekregen.

Landbouwgebied verstedelijkt

De Agua Blanca dijk is eind jaren 50 en begin jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd om het omringende land geschikt te maken voor landbouw. Inmiddels is het gebied verstedelijkt en wonen vlak achter de dijk in het Agua Blanca district 700.000 mensen. In het gebied staat ook een waterzuiveringsinstallatie die 60 procent van de stad van drinkwater voorziet.

Korte- en langetermijnoplossingen

De opdracht is opgedeeld in twee fases. Hans Leenen, senior adviseur bij Royal HaskoningDHV: "De impact van een overstroming in het gebied zou erg groot zijn. We onderzoeken in eerste instantie hoeveel bescherming de dijk feitelijk biedt en stellen op basis daarvan maatregelen voor de korte termijn voor. Wanneer we een goed beeld hebben van de huidige bescherming van de dijk kunnen we duidelijk schetsen wat er moet veranderen om tot een hoger beschermingsniveau te komen en welke investeringen daar mee gepaard gaan."
In fase twee komt Royal HaskoningDHV met aanbevelingen hoe Colombia de stad voor langere termijn kan beschermen tegen hoog water. Leenen: "De overheid zal een keus moeten maken voor een investering in een bepaald niveau van hoogwaterbescherming, met de daarbij verwachte vermindering van economische schade, eventueel gecombineerd met het investeren in andere middelen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een early warning system dat de bevolking tijdig waarschuwt voor overstromingsgevaar."
De opdracht zal resulteren in een rapport met aanbevelingen, opleidingen voor lokale waterbeheerders en een presentatie aan president Santos. Royal HaskoningDHV verwacht het project eind 2012 af te ronden.

Het project is een van de strategische waterprojecten onder het Colombian Netherlands Water Partnership, waarmee Nederland kennis en expertise wil delen. Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, biedt in dit kader opdrachten aan in de Nederlandse watersector.

Nederlandse expertise voor La Mojana

Onlangs presenteerde een consortium dat bestaat uit Deltares, Royal HaskoningDHV en HKV onder begeleiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aanbevelingen om het gebied La Mojana te beschermen tegen overstromingsgevaar, ook van de Cauca rivier, maar veel verder naar het noorden. Een gebied ongeveer net zo groot als de provincie Friesland.