6 sep 2012
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Eugene Grüter van Royal HaskoningDHV (l) en Theo Toonen   van TBM (r).
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Eugene Grüter van Royal HaskoningDHV (l) en Theo Toonen van TBM (r).

Technische Universiteit Delft en ingenieursbureau werken aan bouwconcept van de toekomst
Royal HaskoningDHV en de faculteit Techniek, Bestuur & Management van de TU Delft ondertekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst om de methode 'Virtual Design and Construction' (VDC) verder voor de Nederlandse markt te ontwikkelen.


De VDC-methode staat voor het uitwerken van een bouwinformatiemodel (BIM), het modelleren van het proces en het actief betrekken van de stakeholders. Royal HaskoningDHV gaat samen met de TU Delft de daar ontwikkelde aanpak voor het modelleren van processen en het betrekken van de stakeholders integreren in de tot dusver gebruikte VDC aanpak om de methode zo verder te optimaliseren. De methode behelst een integrale benadering van projecten en kan in alle fasen worden toegepast. De werkwijze kan de oplevertijd van een project fors verkorten, de faalkosten reduceren en de kwaliteit verbeteren. De samenwerking is een vervolg op de eerder gevolgde opleiding aan Stanford University, de grondlegger van de VDC-methode, door een aantal consultants van Royal HaskoningDHV.

De TU Delft en Royal HaskoningDHV tekenen de overeenkomst voor meerdere jaren. In eerste instantie zal de TU Delft onderzoeken hoe de door haar ontwikkelde modellen voor bouwprocessen en stakeholder interactie binnen de dienstverlening van Royal HaskoningDHV kunnen worden geïntegreerd. Paulien Herder, hoogleraar Engineering Systems Design aan de TU Delft: "De integrale methode laat zien dat er in de bouwketen veel gewonnen kan worden door niet alleen naar de technische kant, maar ook naar de sociale en organisatorische kant van een ontwerpproces te kijken. We willen graag de bij de TU Delft ontwikkelde aanpakken, tools en modellen samen met Royal HaskoningDHV in de praktijk gaan brengen." Gerwin Duine, hoofd adviesgroep bij Royal HaskoningDHV: "Uit rekenvoorbeelden blijkt dat de VDC aanpak 30% kostenreductie kan opleveren ten opzichte van een traditionele aanpak. De integrale benadering draagt bij aan een kortere doorlooptijd en een verbetering van de kwaliteit van het project. Wij zien potentie in de verdere ontwikkeling van het concept samen met de TU Delft en willen de methodiek verankeren binnen Royal HaskoningDHV, om daarmee de tevredenheid van klanten op een hoger niveau te brengen."