5 sep 2012
Royal HaskoningDHV gaat het farmaceutische bedrijf MSD in Oss ondersteunen bij de engineering en het toezicht op continue aanpassingen van gebouwen, installaties en het terrein van MSD. Beide partijen hebben daartoe onlangs het contract ondertekend. Vijf werknemers van MSD komen bij Royal HaskoningDHV in dienst. Het gaat om de vestigingen van MSD op de bedrijventerreinen Moleneind en De Geer in Oss.

De bedrijventerreinen in Oss bestaan uit tientallen gebouwen en beslaan honderden hectare grond. John Tummers, contractmanager namens Royal HaskoningDHV: "De bedrijfsdynamiek binnen MSD in Oss is onverminderd sterk en dus veranderen gebouwen regelmatig van omvang en functie. Ook moeten alle gebouwen en installaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en aanvullende MSD-richtlijnen. De continue aanpassingen gaan we in goede banen leiden." Royal HaskoningDHV is verantwoordelijk voor het aanpassingsontwerp van de gebouwen, de installaties en de infrastructuur. Ook neemt Royal HaskoningDHV de contractering van uitvoerende aannemers en installateurs voor haar rekening.

Veiligheid

Veiligheid speelt een prominente rol op het terrein. Er gelden strenge veiligheidseisen, die worden nageleefd in het EHS-programma (Environment, Health & Safety). Tummers: "Er ligt een constante focus op de veiligheid."

MSD wil zich meer richten op zijn core business en neemt professionele partners in de hand voor zaken die gerelateerd zijn aan gebouwen, gebouwinstallaties en infrastructuur. Daar past de uitbesteding van werkzaamheden aan Royal HaskoningDHV ook in.

Royal HaskoningDHV voert soortgelijke activiteiten uit voor meerdere klanten. Zo levert het bureau vergelijkbare diensten aan onder andere healthcare bedrijf Abbott, RIVM, Douwe Egberts en MSD Animal Health.