4 sep 2012
Halfjaarcijfers 2012
  • Nettoresultaat neemt toe met 9%
  • Gefuseerde Royal HaskoningDHV nu volledig operationeel
  • Marktvooruitzichten Europa verbeteren niet
  • Blijvende focus op groeikansen buiten Europa

De halfjaarcijfers van projectmanagement-, advies- en ingenieursbureaus Royal Haskoning en DHV laten in het eerste halfjaar van 2012 een stijging zien van de winstgevendheid en het nettoresultaat. Dit ondanks moeilijke marktomstandigheden, economische onzekerheid en de fusie-inspanningen.

Het operationele resultaat (EBITA) over de eerste zes maanden van 2012 bedraagt € 13,9 miljoen. Beide fusiebedrijven hebben hier in gelijke mate aan bijgedragen. Het nettoresultaat is € 7,2 miljoen, een toename van 9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. De omzet nam af met 10% tot € 362 miljoen, waarvan 4% gerelateerd aan het afstoten van een Canadese dochteronderneming in de tweede helft van 2011. De overige 6% omzetdaling is te wijten aan de moeilijke economische omstandigheden en enkele herstructureringen in het eerste halfjaar van 2012.

Kengetallen eerste halfjaar 2012

 (€ miljoen tenzij anders vermeld)2012 2011 Δ 
 Opbrengsten362 403 - 10% 
 Toegevoegde waarde277 302 - 8% 
 EBITA*Operationeel resultaat*13,9 14,1 - 1% 
 Nettoresultaat*-7,2 6,6 + 9% 
 Operationele marge*4,0% 3,5% + 0,5 pt 
* Inclusief eenmalige winsten en verliezen. De resultaten zijn gecombineerd, niet geconsolideerd.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk bleef de overheidsmarkt moeizaam en stonden de prijzen onder druk. In Afrika zijn goede resultaten geboekt, terwijl de resultaten uit Azië achterbleven. Diensten in de maritieme- en luchthavensector, die wereldwijd worden aangeboden, droegen significant bij aan de resultaten.

Toonaangevende projecten Nederland

Royal HaskoningDHV heeft met diverse partners een belangrijke bijdrage geleverd aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van het land. Hierdoor is een aantal bestuursakkoorden rondom vitale infrastructuur gerealiseerd zoals de zeesluis bij IJmuiden, de Zuidas in Amsterdam en de verbinding tussen de A12 en de A15 in de regio Arnhem-Nijmegen (ViA15). De extra rij- en spitsstroken op de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal zijn recent en twee jaar eerder dan gepland in gebruik genomen. Royal HaskoningDHV verzorgde hiervoor het verkeers- en omgevingsmanagement.
Om wateroverlast en onveilige situaties langs het IJsselmeer te voorkomen werkt Royal HaskoningDHV mee aan uitbreiding van de waterafvoercapaciteit door spuien of pompen in de Afsluitdijk. In opdracht van Natuurmonumenten wordt gewerkt aan de plannen voor Marker Wadden, het grootste vernieuwende natuurontwikkelingsproject van Nederland in het Markermeer. In mei opende ZKH Prins Willem-Alexander de eerste duurzame en kosteneffectieve Nereda® rioolwaterzuivering in Epe; meer Nereda's staan inmiddels op de rol.
Diverse ontwerpteams waar Royal HaskoningDHV deel van uitmaakte, wonnen het afgelopen halfjaar een ontwerpcompetitie, bijvoorbeeld voor het ontwerp het nieuwe Admiraal de Ruyter ziekenhuis op Walcheren en voor de nieuwbouw van Eurojust in Den Haag. Het eigen ontwerp voor de groene renovatie van het hoofdkantoor in Amersfoort werd beloond met een finaleplaats in de Dutch Design Awards.
Royal HaskoningDHV is de komende drie jaar engineering partner van farmabedrijf MSD in Oss en nam een aantal medewerkers over. En voor chemiebedrijf Dr Kolb begeleidt het bedrijf het complete traject voor de uitbreiding van hun fabriek in Klundert.

Groeikansen buiten Europa

De fusie tussen Royal Haskoning en DHV zorgt voor veel kansen en is met groot enthousiasme ontvangen in de markt, bij medewerkers en stakeholders. Als groot wereldspeler in de maritieme- en watersector, en met een sterke positie in de ontwikkeling van vliegvelden, mobiliteit en infrastructuur, ziet Royal HaskoningDHV groeikansen in onder meer India, Asia-Pacific, het Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Brazilië.

Internationale projecten en prijzen

Dochterbedrijf NACO adviseert het internationale consortium dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Viracopos International Airport in Brazilië. De luchthaven, die in 2011 7,5 miljoen passagiers vervoerde, maakt een sterke groei door. Door het WK Voetbal in 2014 en op basis van toekomstprognoses worden over 10 jaar 15 miljoen passagiers verwacht.
Vlak voor de fusie maakten Royal Haskoning en DHV beide deel uit van een consortium dat een deltaplan in Vietnam opstelt. In het gebied, dat net zo groot is als Nederland, wonen 17 miljoen mensen die beschermd moeten worden tegen hoog water.
In Oman werkt Royal HaskoningDHV aan de Port of Dumq, een havengebied dat drie keer de grootte heeft van de Tweede Maasvlakte. De haven creëert werkgelegenheid voor de lokale bevolking en wordt een centrum voor handel en industrie.
Het Zuid-Afrikaanse dochterbedrijf won de prestigieuze CESA (Consulting Engineers South Africa) Business Excellence Award.

Vooruitzichten

Royal HaskoningDHV verwacht dat het economisch zware weer in alle regio's en markten waar het bedrijf actief is, blijft aanhouden en zal hierop zo nodig de bedrijfsvoering aanpassen. Op de korte termijn richt Royal HaskoningDHV zich op de kansen die zijn ontstaan door de fusie.