27 jul 2012
Ondertekening van de opdracht. Copyright: El19digital.com
Ondertekening van de opdracht. Copyright: El19digital.com

Een consortium van Royal HaskoningDHV en Ecorys onderzoekt de haalbaarheid van de aanleg van een kanaal dwars door Nicaragua, van de Golf van Mexico naar de Grote Oceaan. Het kanaal moet grotere schepen aankunnen dan het Panamakanaal, en daarmee een tweede belangrijke waterweg vormen door Midden-Amerika. De kosten van het onderzoek, dat begin 2013 moet zijn afgerond, bedragen 720.000 US dollar.

Het consortium bekijkt of de aanleg van het kanaal technisch, financieel en economisch haalbaar is en wat de effecten op watermanagement en ecologie zijn. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de benodigde baggerwerkzaamheden en het ontwerp van het kanaal en de sluizen. Ook is er een uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten en de mogelijkheden voor natuurcompensatie. De Nicaraguaanse overheid schat de kosten op de aanleg van het kanaal op 20-30 miljard US dollar. Het consortium gaat dit bedrag verifiëren.

Het Panamakanaal wordt op dit moment uitgebreid, en bij afronding kunnen schepen van circa 120-130.000 ton (DWT) de waterweg passeren. Er is echter een groeiend segment van de wereldvloot dat groter is, waaronder de grootste containerschepen, grote bulkschepen en olietankers. Het kanaal dat Nicaragua wil aanleggen zal schepen van 200-250.000 ton (DWT) aankunnen.

In het verleden zijn meerdere routes bestudeerd. De route die nu wordt onderzocht, volgt voor een groot deel de San Juan-rivier in het zuiden van Nicaragua. Na afronding van de studie wordt een definitieve keuze gemaakt voor een route. De Nicaraguaanse overheid heeft hiertoe de drie belangrijkste doelen voor het kanaal geformuleerd: 1. Het algemeen maatschappelijk belang voor de bevolking, 2. De bescherming van het milieu, en 3. de strategische watervoorziening voor in de toekomst.