6 jul 2012
Verkeerssituatie in Riyad. Copyright: Royal HaskoningDHV
Verkeerssituatie in Riyad. Copyright: Royal HaskoningDHV

Aanpak verkeersknelpunten moet files reduceren
Royal HaskoningDHV gaat de komende twee jaar dertig grote verkeersknelpunten in de Saoedische hoofdstad Riyad aanpakken. De ArRiyadh Development Authority (ADA), de 'stadsregionale overheid', gunt deze opdracht na een uitgeschreven tender. De totale contractwaarde bedraagt 1,5 miljoen euro.

Een liter benzine voor negen eurocent

De Saoedische hoofdstad telt vijf miljoen inwoners en is de laatste decennia razendsnel gegroeid. De automobiliteit loopt daarbij tegen zijn grenzen aan en filevorming komt op veel plaatsen voor. Projectmanager Joep Coopmans van Royal HaskoningDHV: "Benzine kost maar negen eurocent per liter en een nieuwe auto kost een fractie van de nieuwwaarde in Nederland. Bijna iedereen is dan ook gewend om de auto naar het centrum te nemen en voor de deur te parkeren." Ondanks de grootschaligheid van de weginfrastructuur kan deze de groei van het autoverkeer niet aan. De noodzaak om binnen de bestaande infrastructuur te zoeken naar oplossingen om de reistijd te verminderen is dan ook groot.

Knelpunten in kaart brengen

In samenspraak met de verkeerspolitie en op basis van een uitgebreid monitoringprogramma worden de huidige verkeersstromen in kaart gebracht. Daarna identificeert Royal HaskoningDHV met stakeholders de belangrijkste knelpunten. Snel op te lossen punten worden direct aangepakt en voor complexere knelpunten werkt het bedrijf per knelpunt twee à drie oplossingsrichtingen uit. Aan de opdracht werken experts uit diverse vakgebieden samen, waaronder: verkeersingenieurs, verkeersveiligheidsexperts, wegontwerpers en experts op het gebied van automatische verkeerssystemen (ITS). Coopmans: "Knelpunten wegnemen kan met diverse verkeerskundige ingrepen. Soms kan met een aanpassing van de verkeerslichten oponthoud worden teruggedrongen, een andere keer is een gerichte gedragsverandering effectief om files terug te dringen. Ook met slimme infrastructurele ingrepen of ITS-maatregelen kan verkeer de gewenste kant op gestuurd worden." ADA zorgt zelf voor het uitzetten van de opdracht in de markt voor de realisatie van de verkeersoplossingen.

Ervaring andere wereldsteden

Riyad wil de verkeerskundige kennis en ervaring van andere wereldsteden toepassen en heeft gekozen voor Royal HaskoningDHV. "Wij hebben twee wegen in Riyad herontwikkeld en ervaring in verkeersmanagement in onder andere Sofia en Beijing. De opdrachtgever heeft in combinatie met de jarenlange relatie vertrouwen in onze aanpak van verkeersknelpunten", aldus Coopmans.