4 jun 2020

Gepubliceerd in De Ingenieur / Auteur: Pancras Dijk

Tijdschrift De Ingenieur sprak met onze Willem Smink over hoe je in tijden van corona de inspraakfase voor gebiedsontwikkelingsprojecten organiseert.

Een van de projecten die hierdoor dreigden stil te vallen, gaat over de herinrichting van het Markdal, een populair recreatiegebied tussen Breda en de Belgische grens. Waterschap Brabantse Delta en Vereniging Markdal hebben een plan ontwikkeld dat voorziet in meer ruimte voor water, natuur en omwonenden, onder meer door de Mark weer een aantal meanders terug te geven.

Royal HaskoningDHV kreeg de opdracht om die plannen uit te werken en de omgeving erbij te betrekken. 'Normaal zouden we op een inspraakavond met een man of vijftig rond een kaart gaan staan en dan bespreken waarmee we rekening moeten houden bij het opstellen van bijvoorbeeld een uitvoeringsplan’, zegt Smink. (…) Royal HaskoningDHV besloot daarom de inspraak te verhuizen naar een digitaal platform.

Lees het hele verhaal op de site van De Ingenieur.