22 aug 2018

Brug Genua | Royal HaskoningDHV

Het tragische ongeluk met de Genuabrug was voor veel media aanleiding contact met ons te zoeken voor een toelichting. Civieltechnisch ingenieur Rob Vergoossen, afgestudeerd aan de TU Delft en sindsdien betrokken bij bouw en onderhoud van honderden bruggen, heeft hen het ontwerp van de brug toegelicht en zijn inzichten gedeeld.

Onderstaand een greep uit de interviews die hij gaf:

14 augustus: De Volkskrant Ten minste 35 doden na instorten brug bij Genua: … ‘Door het constructietype heeft de brug nauwelijks incasseringsvermogen’, zegt Rob Vergoossen, ingenieur bij Royal HaskoningDHV. ‘Hierdoor kan lokale schade zich snel ontwikkelen tot een grote instorting.’ …

Rob Vergoossen | Royal HaskoningDHV

15 augustus: RTL Nieuws. Rob: “De meeste tuibruggen hebben meerdere tuikabels zodat schade lokaal blijft… Tegenwoordig zou je dit niet meer zo doen.” Klik hier voor het item.

Rob Vergoossen | Royal HaskoningDHV

15 augustus: Nieuwsuur. Rob: “… Doordat er maar één tuikabel per zijde is, is de pijler bij een problem met een tui of het wegdek niet meer in evenwicht is ook de andere tui-kant afgebroken en de pijler naar beneden gekomen... Ook hier is het meest aannemelijk dat er een extreme situatie is geweest die dit getriggerd heeft. Hier moet goed onderzoek naar gedaan de komende maanden.” Klik hier voor het item.

15 augustus: NRC: Eén tui die breekt en het is voorbij:“… Maar bij de Morandibrug zie je dat ze het bij één tui aan elke zijde van de pylonen hebben gelaten. Misschien omdat ze één tui nog wel met de hand konden uitrekenen. De computers die nu beschikbaar zijn om de huidige complexe tuibruggen te ontwerpen, bestonden toen nog niet…”

Een uitgebreide toelichting geeft Rob in zijn blog op LinkedIn:

Rob Vergoossen | Royal HaskoningDHV

Bron langsdoorsnede viaduct bovenin deze pagina: Pier Giorgio Malerba (2014), Inspecting and repairing old bridges: experiences and lessons, Structure and Infrastructure Engineering, 10:4, 443-470, DOI:10.1080/15732479.2013.769010