16 jun 2020

De 30 energieregio’s in Nederland stellen momenteel een eigen Regionale Energie Strategie (kortweg RES) op. Hierin beschrijft een regio haar eigen keuzes op het gebied van duurzame opwekking van elektriciteit en warmte. Het doel: een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Dat betekent dat er fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die veel invloed kunnen hebben op uw toekomstige energiehuishouding en bedrijfsvoering. Als energieverbruiker bent u een belangrijke potentiële afnemer van die nieuwe duurzame energiebronnen.

Maar wat betekent dit voor u? Is het een kans of bedreiging? Wordt u voldoende betrokken in dit proces? Kunt u hier zelf iets in doen?

Kom voor antwoord op deze vragen naar de webinar van VEMW en Royal HaskoningDHV.

We gaan tijdens dit webinar in op de volgende vragen:

  • Wat is de RES en hoe en wanneer wordt deze ingevoerd?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen?
  • Wat betekent de RES voor elektrificatie en levering van restwarmte?
  • Is de industrie als belangrijke energieverbruiker en -producent voldoende betrokken?
  • Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijfsbelang op de kaart komt? Kunt u de RES als kans gebruiken?
  • Wat zijn de tips die u direct kunt toepassen?

Heeft u zelf (vooraf) vragen?

Tijdens de bijeenkomst is er voldoende ruimte om al uw vragen te stellen. Als u vooraf al vragen hebt, dan kunt u deze in het aanmeldformulier alvast invullen. Deze zullen dan tijdens de presentaties behandeld worden.

Na het bijwonen van deze bijeenkomst van VEMW en Royal HaskoningDHV bent u goed op de hoogte over de RES en bent u in staat om beter te beoordelen welke gevolgen de RES voor uw bedrijf kan hebben. Hierdoor kunt u sneller en beter uw bedrijfsbelang inschatten en dit borgen in de RES.

Wanneer:

Datum: Dinsdag 16 juni 2020
Tijd: 13:00 – 14:30
Locatie: Webinar - Vanaf uw eigen werkplek

Aanmelden