27 jun 2018

Als mens, en dus ook als adviseur, hebben wij anderen nodig om onze persoonlijke en professionele behoeften vervuld te krijgen. Zelfs als je met rust gelaten wil worden, heb je een ander nodig. Om gezien te worden als expert moet je wel een hulpvraag ontvangen hebben. De tragiek is dat wij elkaar mogelijk niet goed verstaan. Sterker nog: wij doen anderen vaak onrecht aan door het gedrag van anderen niet goed waar te nemen, te interpreteren, te veel vanuit ons eigen perspectief en belang te veroordelen.

Daardoor ontstaan verwarringen en conflicten. We denken dat de ander onze behoefte niet ziet en gaan onze boodschap extra benadrukken en reageren vanuit emotie die hoort bij niet gehoord worden, er komen sub-boodschappen over onze lippen enz. Gedoe!

Geweldloze Communicatie helpt deze dynamiek stapsgewijs te doorbreken, leert je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen behoeften, woorden te geven aan dat wat je drijft en beweegt en hulp te vragen aan de ander om je behoeften ingelost te krijgen.

Wanneer?
27 juni
Tijd? 9.30-16.30 uur
Plaats? Kantoor Amersfoort

Programma

Ochtend

1. Behoeften, je zal ze maar hebben

Middels korte plenaire uitleg en actieve opdrachten in 2-tallen in beeld krijgen welke menselijke behoeften er zijn en welke voor jou actueel zijn

2. Behoeften, zie ik dat goed?

Met behulp van verschillende waarnemingsopdrachten zicht krijgen op verwarringen in waarneming en waar dat toe kan leiden. Hoe werken onze hersenen eigenlijk?

3. Oeps, een emotie

Op basis van eigen casuïstiek [ werk en/of privé] zelf onderzoeken “ wat vertellen mijn emoties mij nou eigenlijk over wat ik wil?”

Middag

4. Voor de draad er mee

Na een korte uitleg over de 4 stappen van Geweldloos Communiceren ga je je uitspreken naar een ander en vragen of de ander jou kan helpen.  Oefenen in 2 tallen m.b.v. eigen casuïstiek. Mogelijk ook met Ewout te oefenen. Hoe kan ik de ander helpen zijn/ haar behoeften te formuleren? We staan hier uitgebreid bij stil.

5. Na-denkertjes

  • Wat zijn behoeften van een consultant- adviseur?
  • Wat mogelijke valkuilen van deze behoeften zijn er bij de invulling van je opdracht
  • Welk belang of behoefte heeft voorrang?
  • Wat te doen bij “Nee, dat wil ik niet”?

Wie?

Training Geweldloze Communicatie | Royal HaskoningDHV

Ewout Bomert
De Verbindende Factor
Bedrijfstheater – Mediation – Training en Coaching