5 jun 2020

Samenvatting deel 1 | verantwoord verduurzamen

Spreker: Rinus Vader, Leading Professional Energietransitie gebouwen bij RHDHV

Datum: 5 juni 2020


Dit deel gaat in op welke stappen je kunt zetten om verantwoord een vastgoedportefeuille te verduurzamen. Hierbij speelt het drieluik gebruik, gebouw, gebied een belangrijke rol.

Bekijk hier de volledige versie van het webinar
 

Samenvatting Deel 2 | Integraal denken bij natuurlijke vervangingsmomenten (casus Ziekenhuis Gelderse Vallei)

Sprekers: Mark Overdijk (Senior Energieconsultant, Royal HaskoningDHV) en Koen Tuinhout (Hoofd Techniek ZGV)

Datum: 26 juni 2020


In het ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede neemt de vraag naar noodstroom en koude toe. Bovendien zijn twee koelmachines en een warmtekrachtinstallatie aan het einde van hun levensduur. Hoe kon deze situatie worden benut om een grote stap te zetten in het terugdringen van de CO2-emissies?

Bekijk hier de volledige versie van het webinar
 

Samenvatting deel 3 |Strategische scenario's én samenloop met regulier onderhoud (Casus Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam)

Sprekers: Thomas Verhoeven (projectmanager RHDHV) en Rowan Boeters (Programmamanager duurzaamheid UvA/HvA)

Datum: 17 juli 2020


Dit deel gaat in op welke stappen je kunt zetten om verantwoord een vastgoedportefeuille te verduurzamen. Hierbij speelt het drieluik gebruik, gebouw, gebied een belangrijke rol.

Bekijk hier de volledige versie van het webinar
 

SAMENVATTING DEEL 4 |KOSTENEFFECTIEF EEN HOOG AMBITIENIVEAU NASTREVEN (CASUS ACHMEA)

Sprekers: Aart-Jan Kraakman (Strategisch Adviseur, Royal HaskoningDHV), Bart-Jan Lijnkamp (SSC Facilitair Bedrijf & Vastgoed en SSC Documentlogistiek, Achmea)

Datum: 7 augustus 2020


Bekijk hier de volledige versie van het webinar
 

SAMENVATTING DEEL 5 | TRANSITIE NAAR EEN DUURZAAM WARMTE- EN KOUDENET (CASUS RADBOUD UNIVERSITEIT)

Sprekers: Gerard Jansen (Senior Adviseur Integrale Concepten, Royal HaskoningDHV) en Diederik Hilckmann, Vastgoedbedrijf Radboud Universiteit)

Datum: 28 augustus 2020


Bekijk hier de volledige versie van het webinar
 

SAMENVATTING DEEL 6 | WARMTE- EN KOUDEVRAAG SLIM MET ELKAAR VERBINDEN (CASUS MAASTRICHT UMC)

Sprekers: Gerard Jansen (Senior Adviseur Integrale Concepten, Royal HaskoningDHV) en Peter Webers (Manager techniek, Maastricht UMC)

Datum: 18 september 2020


Bekijk hier de volledige versie van het webinar