19 sep 2019

Samenwerken, dat blijkt in de praktijk toch nog steeds erg lastig. Het nieuws rond grote projecten wordt de laatste tijd vooral beheerst door projecten die vertragen, partijen die uit projecten stappen en onderzoeksrapporten die aangeven dat de samenwerkingscultuur moet veranderen. De roep om betere samenwerking en meer oog voor een eerlijke risicoverdeling is luid. Een roep die nog wordt versterkt vanwege de enorme maatschappelijke opgaven waar we voor staan: energietransitie, verduurzaming, circulaire economie, vervangingsopgaven, etcetera. In ons symposium willen we handvatten bieden en met u nadenken over de vraag: hoe geef je vorm aan samenwerking tijdens onderhandelingen, hoe start je een samenwerking vanuit een aanbesteding of een onderhandelingstraject, hoe houd je de samenwerking in je project of binnen je programma goed (ook als het spannend wordt), welk gedrag is nodig in een samenwerking, welke contracten faciliteren samenwerking?

Meld je aan

Contact us

Els Le Large

Leading Professional Partnerschips & Governance

Amersfoort, NL

Send message Send message

Meer informatie


Datum: 19 september
Locatie: RHDHV Amersfoort

Gerelateerde markten