3 sep 2019

Op 29 mei jongstleden heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De impact van deze uitspraak strekt ver: de Raad van State acht de onderbouwing van het PAS in strijd met de eisen uit het Europese natuurbeschermingsrecht. Het lijkt er op dat Nederland (in ieder geval tijdelijk) op slot zit. Voor elke bijdrage van stikstof in een overbelast Natura 2000-gebied is weer een vergunning nodig. En dat kan de overheid alleen als u de zekerheid geeft dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Wat betekent dit voor de continuïteit van uw bedrijf, uw plannen en wensen op korte en lange termijn? Hoe kunt u verder?

Royal HaskoningDHV organiseert speciaal voor industriële bedrijven in Nederland op 3 september 2019 van 15:00 tot 18:00 uur in Amersfoort een seminar dat ingaat op deze prangende vragen. Zowel op de ministeries als bij de provincies wordt komende zomer koortsachtig gewerkt om tot een oplossing te komen. Hoe die eruit ziet is momenteel nog onbekend. Na de zomer verwachten wij hier meer over te weten. U wilt ongetwijfeld weten wat u kunt doen en wat nog kan wachten. In dit seminar gaan wij in op de mogelijkheden die u als bedrijf heeft om toch uw (uitbreidings)plannen te realiseren. Vanuit uw positie als industrieel bedrijf zullen wij ingaan op de volgende situaties:

  • U heeft in het verleden al toestemming gekregen onder het PAS voor een project, wat gebeurt daar mee?
  • Er loopt momenteel een milieu- en/of natuurvergunningaanvraag, wat gaat daar nu mee gebeuren?
  • U heeft plannen voor de nabije toekomst, wat kunt u doen om deze te realiseren?

Voor deze situaties zullen wij vanuit onze gecombineerde kennis op het gebied van juridische aspecten, ecologie, depositie van stikstof en industriële vergunningen oplossingsrichtingen met u delen. Dit doen wij zo informatief, praktisch en concreet mogelijk. Daarnaast kunt u in onze ‘PAS-kamer’ terecht voor een advies op maat. U kunt uw eigen specifieke situatie bespreken met een multidisciplinair team van deskundigen.

Wij kijken ernaar uit u op 3 september in Amersfoort te mogen ontvangen. Vanaf 14:30 uur kunt u binnenlopen en na afloop volgt een aangeklede borrel, zodat u na de drukte op de weg en met een tevreden gevoel weer huiswaarts kunt.

Contact

Robin Wagenaar

Senior Consultant Industry

Nijmegen, NL

Send message Send message

Kornelis Jorna

Project Manager / Business Developer

Amersfoort, NL

Send message Send message

Waar en wanneer?

Dinsdag 3 september 2019, 15:00 - 18.00 uur.
Royal HaskoningDHV, Laan 1914 no.35 in Amersfoort.

Aanmelden

Klik hier om u direct kosteloos aan te melden voor het seminar.

Graag vóór 23 augustus.

Gerelateerde markten