15 okt 2020
Dit voorjaar heeft de watersector duidelijk opgeroepen tot transitie: herstel de natuurlijke balans in het watersysteem. We moeten meer water vasthouden in plaats van laten afstromen; een verduurzamingsslag maken; het watersysteem zo breed mogelijk bekijken, ook in de context van ruimtelijke ordening. Brede, integrale watervraagstukken met veel belangen vormen de uitdaging. Die uitdaging gaan wij graag aan!

AFTRAP

Na een geslaagde aftrap afgelopen 3 september zijn wij klaar om verder te bouwen aan een duurzaam en robuust watersysteem. In de eerste sessie hebben we gesnuffeld aan het benaderen van complexe watervraagstukken met de casus van het Renkumse Beekdal.

NOODZAAK

In onze tweede sessie op 15 oktober a.s. gaan we in op de noodzaak: Waarom is een watertransitie nodig? We kijken naar het verleden, het heden, en de toekomst. Wat gebeurt er als we nu geen actie ondernemen? Ook laten we zien hoe een transitie eigenlijk werkt. Veranderen is langzaam en ingewikkeld; wat kunnen we daarover leren van totaal andere vakgebieden?

Kortom: genoeg om je op te verheugen. Heb jij een passie voor water en wil je graag iets DOEN om te bouwen aan een watersysteem dat werkt? Kom inspireren, verbinden en leren hoe we dit kunnen aanpakken. Geef je op voor de tweede sessie op 15 oktober.

De sessie is gepland op 15 oktober van 10:00 – 11:30 uur en iedereen is vrij om digitaal aan te sluiten. Zodra het programma compleet is, belandt deze in je mailbox, als je je hebt opgegeven.

Geef je nu op