18 jun 2020

Royal HaskoningDHV organiseert op 18 juni 2020 een 1-daagse online basiscursus Explosieveiligheid (ATEX). In deze cursus leert u de basisprincipes van de explosieveiligheidsrisico’s en de relevantie voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Ook leert u hoe explosieveiligheid in de Arbowetgeving is vastgelegd en hoe u via (inter)nationale normen deze wetgeving kunt toepassen voor uw bedrijf om uw risico’s te beheersen.

Hoe beheerst u uw explosierisico’s?

Een verplichting uit de ATEX 153 richtlijn voor werkgevers is het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren van explosieve atmosferen. Het risico van een explosie wordt bepaald door de kans op een explosieve atmosfeer, de kans op ontsteking van deze gas-, damp- of stofwolk en het effect van de explosie op de omgeving.

Het beperken van explosiegevaar betekent:

 • Het toepassen van de arbeidshygiënische strategie om explosiegevaar te voorkomen;
 • Het passend maken van de ontstekingsbronnen met de eisen vanuit de gevarenzone;
 • De integriteit managen van de ontstekingsbronnen;
 • Maatregelen nemen om de effecten van een explosie te mitigeren.

Leerdoelen van de basiscursus Explosieveiligheid (ATEX)

 • Wanneer een EVD moet worden opgesteld;
 • EVD lezen en begrijpen

Eindsituatie na de basiscursus

De deelnemers zijn bekend met:

 • Basis van de explosie theorie
 • Wettelijk kader
 • Explosieveiligheidsdocument
 • Beheersmaatregelen
 • Enkele praktijkvoorbeelden

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is ontwikkeld voor HSE managers, veiligheidscoördinatoren, engineers en operatie verantwoordelijke.

Kosten

De deelnamekosten zijn €650,- exclusief BTW per persoon.

Locatie, datum en tijd

Online Basiscursus Explosieveiligheid (ATEX)
Datum: 18 juni 2020
Tijd: 9.00 - 16.00 uur
Locatie: Webinar - Vanaf uw eigen werkplek

Aanmelden

Meld u nu aan voor de 1-daagse online basiscursus Explosieveiligheid (ATEX).

Aanmelden

Contact

Eline Hop

Secretary, Advisory Group Health, Safety & Environment

Send message Send message

Locatie

 • Online Basiscursus Explosieveiligheid (ATEX)
  Datum: 18 juni 2020
  Tijd: 9.00 - 16.00 uur
  Locatie: Webinar - Vanaf uw eigen werkplek

Gerelateerde markten