4 jun 2019

Royal HaskoningDHV organiseert op 4 juni 2019 een 1-daagse basiscursus Explosieveiligheid (ATEX) in Amersfoort. In deze cursus leert u de basisprincipes van de explosieveiligheidsrisico’s en de relevantie voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Ook leert u hoe explosieveiligheid in de Arbowetgeving is vastgelegd en hoe u via (inter)nationale normen deze wetgeving kunt toepassen voor uw bedrijf om uw risico’s te beheersen.

Hoe beheerst u uw explosierisico’s?

Een verplichting uit de ATEX 153 richtlijn voor werkgevers is het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren van explosieve atmosferen. Het risico van een explosie wordt bepaald door de kans op een explosieve atmosfeer, de kans op ontsteking van deze gas-, damp- of stofwolk en het effect van de explosie op de omgeving.

Het beperken van explosiegevaar betekent:

 • Het toepassen van de arbeidshygiënische strategie om explosiegevaar te voorkomen;
 • Het passend maken van de ontstekingsbronnen met de eisen vanuit de gevarenzone;
 • De integriteit managen van de ontstekingsbronnen;
 • Maatregelen nemen om de effecten van een explosie te mitigeren.

Leerdoelen van de basiscursus Explosieveiligheid (ATEX)

 • Wanneer een EVD moet worden opgesteld;
 • EVD lezen en begrijpen

Eindsituatie na de basiscursus

De deelnemers zijn bekend met:

 • Basis van de explosie theorie
 • Wettelijk kader
 • Explosieveiligheidsdocument
 • Beheersmaatregelen
 • Enkele praktijkvoorbeelden.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is ontwikkeld voor HSE managers, veiligheidscoordinatoren, engineers en operatie verantwoordelijke.

Kosten

De deelnamekosten zijn 650 EURO exclusief BTW per persoon.

Locatie, datum en tijd

Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV
Laan 1914 nr 35
3818 EX Amersfoort

Datum: 4 juni 2019
Tijd: 9.30 - 16.00 uur

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de 1-daagse Basiscursus Explosieveiligheid (ATEX).

In-house Explosieveiligheid (ATEX)

Indien meerdere mensen uit uw organisatie getraind moeten worden dan is het wellicht verstandiger om een in-house training te organiseren. Wilt u een offerte ontvangen? Stuur dan een e-mail met daarin uw wensen naar Eline Hop.

Contact

Eline Hop

Secretary, Advisory Group Health, Safety & Environment

Send message Send message

Locatie

Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV
Laan 1914 nr 35
3818 EX Amersfoort

Gerelateerde markten