4 okt 2018

Royal HaskoningDHV en dochterbedrijf Ynformed presenteren op 4 oktober tijdens de Innovation Expo 2018 in Rotterdam hun prijswinnende innovatie HydroTwin voor slimmer en beter waterbeheer en minder wateroverlast.

De HydroTwin verbindt big data aan waterbeheer waardoor waterbeheerderders vroegtijdig van accurate inzichten worden voorzien om wateroverlast te beperken of zelfs te voorkomen.

De HydoTwin is een digitale replica en daarmee een levende simulatie van het watersysteem die met iedere regenbui slimmer wordt door gebruik te maken van machine learning.De tool combineert historische en realtime data van grond- en oppervlaktewaterstanden, neerslag, temperatuur, standen van stuwen en gemalen en gebiedsinrichting met slimme algoritmes om nog beter wateroverlast te kunnen voorspellen en te voorkomen.

HydroTwin demo

Juni 2018 wonnen Ynformed en Royal HaskoningDHV met HydroTwin de Big Data Challenge Klimaat Adaptief Waterbeheer, een initiatief van waterschap Rivierenland samen met de waterschappen, STOWA en de Unie van Waterschappen. Sindsdien is niet stilgezeten en tijdens de Innovation Expo 2018 wordt een eerste HydroTwin-demo gepresenteerd. U vindt ons op expoplek 16-1 in de onderzeebootloods van 09.00-18.00u.

Wendelien van Loopik, Global Innovation Lead Water bij Royal HaskoningDHV: “Klimaatverandering vraagt om vernieuwing in de omgang met water. Met Ynformed samen kunnen we onze ingenieurskennis nog beter koppelen aan datascience voor een betere leefomgeving door klimaatbestendige oplossingen zoals de HydroTwin.”

Innovation Expo 2018

Met de Innovation Expo 2018 (IE2018) biedt de Nederlande overheid een podium aan bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden om innovaties voor het voetlicht van een breed publiek te brengen. IE2018 heeft als thema ‘Global challenges, Dutch solutions’ en wil bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land en in de wereld voor staan.Kijk voor meer informatie op https://innovationexpo2018.nl/.