26 nov 2020

Het stikstofdossier is nog steeds volop in beweging. Hieronder staat een korte opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen.

Meld u hier aan

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Minister Schouten heeft op 13 oktober het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede Kamer gestuurd. Geeft dit een oplossing voor de industrie?

Nieuw AERIUS model

Op 15 oktober is de nieuwe versie van AERIUS gelanceerd. Voor alle lopende vergunningaanvragen die nog niet definitief zijn zal een berekening met dit model gevraagd worden. Vooral met betrekking tot mobiele werktuigen zien we verschillen met het oude model. Wat betekent dit voor uw project?

Extern Salderen

Verschillende provincies maken extern salderen met veehouderijen inmiddels mogelijk. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor bedrijven om stikstofruimte over te nemen van veehouderijen. 30% van de overgenomen stikstofruimte komt dan ten goede van de natuur. Biedt dit een oplossing?

Intern salderen

Is voor intern salderen een vergunning nodig? De Raad van State doet hier binnenkort een uitspraak over. Wat is de invloed van deze uitspraak?

Inventarisatie PAS-meldingen

De overheid is begonnen met de inventarisatie van de PAS-meldingen. Als u in het verleden een PAS-melding heeft gedaan, werd van u verwacht dit voor 1 oktober te melden. Wat voor consequentie heeft dit?

Meld u hier aan

Gratis Online Werksessie: wat betekent dit voor mijn bedrijf en wat zijn mijn vervolgstappen?

Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor uw bedrijf? Heeft u een natuurvergunning nodig? Komen uw projecten mogelijk in de knel? Kunt u nog wel uitbreiden? Het antwoord op deze vragen is per bedrijf anders. In de online werksessie van 1 uur krijgt u antwoord op deze en andere vragen.

We doen dat als volgt:

  • Eerst geven wij een korte toelichting op de recente stikstofontwikkelingen (20 minuten).
  • Vervolgens brengt u onder begeleiding van een van onze experts aan de hand van onze stikstof-beslisboom in beeld wat deze ontwikkelingen voor u betekenen en wat uw concrete vervolgstappen zijn (40 minuten).

Het resultaat van deze werksessie is dus niet alleen dat u bent bijgepraat over de ontwikkelingen, maar u heeft ook een concreet plan met de vervolgstappen die voor uw bedrijf van belang zijn.

Praktische zaken:

Datum: donderdag 26 november 2020
Tijd: 10:30 - 11:30 uur
Locatie: Online via MS Teams - Vanaf uw eigen werkplek
Na aanmelding ontvangt u van ons de uitnodiging voor de MS Teams meeting.

Na afloop van de werksessie heeft u antwoord op vragen als:

  • Hebben wij een natuurvergunning nodig?
  • Wij hebben plannen voor de nabije toekomst: is stikstof een mogelijk probleem?
  • Er loopt momenteel een milieu- en/of natuurvergunningaanvraag, wat gaat daar nu mee gebeuren?
  • Kunnen we aan de hand van intern salderen, extern salderen of een ecologische toets toch ons project realiseren?
  • Wat is de referentiesituatie en hoe bepalen wij die voor ons?

Wij begeleiden hierin heel veel industriële bedrijven om antwoord te krijgen op deze vragen. Dat doen we vanuit onze kennis op het gebied van de wetgeving, vergunningen, stikstof emissies en ecologie en het netwerk dat wij hebben bij de relevante overheden. In deze gratis online werksessie kunt u zelf met begeleiding van kennis en ervaring en met hulp van onze stikstofbeslisboom in 1 uur tijd de situatie voor uw bedrijf in beeld brengen. U weet dan waar u aan toe bent en wat u vervolgstappen zijn.

Meld u hier aan