11 dec 2020

Een nieuw wetsvoorstel, een nieuwe AERIUS model, ontwikkelingen met intern en extern salderen en een inventarisatie van de PAS-meldingen. Lees meer over de uitkomsten van de werksessie van 26 november. 

Het stikstofdossier is nog steeds volop in beweging. Hieronder staat een korte opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen.

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Minister Schouten heeft op 13 oktober het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede Kamer gestuurd. Geeft dit een oplossing voor de industrie?

Nieuw AERIUS model 

Op 15 oktober is de nieuwe versie van AERIUS gelanceerd. Voor alle lopende vergunningaanvragen die nog niet definitief zijn, zal een berekening met dit model gevraagd worden. Vooral met betrekking tot mobiele werktuigen zien we verschillen met het oude model. Wat betekent dit voor uw project?

Extern Salderen

Verschillende provincies maken extern salderen met veehouderijen inmiddels mogelijk. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor bedrijven om stikstofruimte over te nemen van veehouderijen. 30% van de overgenomen stikstofruimte komt dan ten goede van de natuur. Biedt dit een oplossing?

Intern salderen

Is voor intern salderen een vergunning nodig? De Raad van State doet hier binnenkort een uitspraak over. Wat is de invloed van deze uitspraak?

Inventarisatie PAS-meldingen

De overheid is begonnen met de inventarisatie van de PAS-meldingen. Als u in het verleden een PAS-melding heeft gedaan, werd van u verwacht dit voor 1 oktober te melden. Wat voor consequentie heeft dit?

Online Werksessie: wat betekent dit voor mijn bedrijf en wat zijn mijn vervolgstappen?

Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor een bedrijf? Heeft u een natuurvergunning nodig? Komen uw projecten mogelijk in de knel? Kunt u nog wel uitbreiden? Het antwoord op deze vragen is per bedrijf anders. 

In de werksessie van 26 november gingen de deelnemers zelf met begeleiding van onze kennis en ervaring en aan de hand van onze stikstofbeslisboom in 1 uur tijd de situatie voor hun bedrijf in beeld brengen. Met als resultaat een concrete vervolgstappen die voor hun bedrijf.

Werksessie gemist?

Wilt u ook aan de hand van onze experts en onze beslisboom snel tot uw concrete vervolgstap komen? Neem dan contact met ons op.