26 nov 2020

De energietransitie, de omslag naar een circulaire economie, de mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en digitalisering: onomkeerbare ontwikkelingen die grote invloed hebben op de inrichting, het gebruik en het beheer van onze leefomgeving. Maar hoe vertaalt u deze grote transitieopgaven naar de uiteindelijke uitvoering, om met uw beheerorganisatie gereed te zijn voor nu en de toekomst?

Neem deel aan het online NCBOR

Laat u bijpraten en inspireren tijdens de online versie van het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2020 op donderdag 26 november van 13.00-17.00 uur!

Onze experts op gebied van beheer, onderhoud en digital consultancy verzorgen meerdere sessies die aansluiten bij het thema van NCBOR ‘Transitieopgaven: van ambitie naar uitvoering, en hoe dan?’

Volg onze deelsessies:

  • Sociaal en fysiek domein werken samen met bewoners aan verbetering leefklimaat (ronde 1): Discussieer mee over het bereiken van commitment bij alle betrokkenen bij het opstellen van buurtvisies voor de openbare ruimte. In de vorm van een interview delen Hans Haak van Royal HaskoningDHV en Jurgen Mulderij van de gemeente Nieuwegein hun kennis over hoe u de drie domeinen (het openbaar-, het ruimtelijk- en het sociaal domein) beter kunt laten samenwerken.
  • Optimaliseren interventiemomenten door datagedreven voorspelmodellen voor assetmanagement (ronde 1): laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen in datagedreven beheer met Erik Spoelstra van Royal HaskoningDHV in samenwerking met de gemeente Zoetermeer en CROW.
  • Efficiënt en gedragen aanpak voor uitbreiding laadinfrastructuur elektrische auto’s (ronde 2): Wilt u de transitie naar elektrisch rijden in uw gemeente stimuleren? Matthijs Kok van gemeente Utrecht en Mark Gorter van Royal HaskoningDHV vertellen graag hoe u de groei van laadpalen in uw stad zo optimaal mogelijk kunt inrichten.

Reden genoeg om onze experts digitaal te ontmoeten en te ontdekken hoe u de transitieopgave en de beheeropgave met elkaar kunt verbinden om toekomstbestendig beheer en onderhoud te kunnen realiseren. Heeft u specifieke vragen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Aanmelden

We kijken ernaar uit u tijdens het NCBOR te spreken!