14 nov 2019

Royal HaskoningDHV organiseert wederom een studiemiddag voor onze industriële HSE-relaties in Nederland. Deze studiemiddag heeft als doel om u als professional in het HSE-werkveld bij te praten over belangrijke ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving. Wij richten ons daarbij met name op de effecten van deze ontwikkelingen op uw bedrijfsvoering en -continuïteit. Daarnaast is het waardevol gebleken om met collega’s uit de industrie kennis en ervaringen uit te wisselen.

Wij bieden ook dit jaar weer actuele onderwerpen door inspirerende en deskundige presentatoren! De middag is gratis toegankelijk voor onze relaties.

Programma

Plenaire lezing: Ontwikkelingen stikstof-problematiek

Gijs Kreeft (Legal Consultant Energy and Environment Royal HaskoningDHV)

Met het uitkomen van het advies van de commissie Remkes en de beleidslijnen voor salderen en ADC-toets begin oktober, komt de vergunningverlening voor stikstofdepositie deels weer op gang. De komende tijd zal de jurisprudentie rondom stikstofdepositie zich snel gaan ontwikkelen doordat nieuw beleid ook nieuwe onduidelijkheden met zich mee zal brengen. Wij praten u bij over de laatste juridische ontwikkelingen rondom vergunningverlening en de impact van het nieuwe beleid.

U kunt vervolgens kiezen uit zeven parallelsessies. Zo stelt u dit deel van de studiemiddag samen op basis van uw behoeften. Wij behandelen deze onderwerpen op een voor u herkenbare en pragmatische wijze: wat is of gaat er gebeuren, wat betekent deze ontwikkeling voor u en voor uw bedrijf? Dit jaar zal er ook meer tijd zijn voor de presentaties en het stellen van vragen!

Sessie 1:

  • Stikstof verdieping Ecologie (Hanita Zweers)
  • Uw Omgevingswet-agenda voor 2020 (Martin Kleijburg)
  • Wat betekenen de komst van de Omgevingswet en veranderingen in relatie tot externe veiligheid voor de uitvoeringspraktijk? (Merle de Lange)
  • ZZS in relatie tot vergunningen – wat gebeurt er allemaal? (Jean-Marc Abbing + Sabine van Paassen)

Sessie 2:

  • Stikstof verdieping Lucht (Jordy Hendrix)
  • Van groene boekje (bedrijven en milieuzonering) naar Milieuzonering nieuwe stijl (Rein Bruinsma)
  • PFAS en bodem, een gevaarlijke combinatie!? (Sara Zehenpfenning + Edwin de Baat)

Plenaire lezing: De Omgevingswet: kansen of bedreiging?

Jan van den Broek (Senior Legal Counsel VNO-NCW en MKB-Nederland)

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en is wellicht de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de Grondwet. De wetswijziging bundelt alle wetten voor de fysieke leefomgeving in één wet. De Omgevingswet belooft bedrijven ruimte voor ontwikkeling en flexibiliteit. Dat gaat niet vanzelf, maar vraagt om een cultuurverandering, ook bij bedrijven. Hoe dan? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor een bedrijf? Deze komen aan de orde tijdens deze inleiding.

U kunt hier klikken voor het complete middagprogramma. Voor de details van elke sessie (inhoud en presentatoren), klik hier. U kunt dan weloverwogen een keuze maken. Als er meer dan twee onderwerpen belangrijk zijn dan kunt u natuurlijk altijd met één (of meerdere) collega's komen.

Meldt u hier aan voor de studiemiddag.

Waar en wanneer

Datum en tijd: Donderdag 14 november 2019 vanaf 12:00 uur (lunch) tot 17:15 uur (netwerkborrel).

Locatie: Kantoor Royal HaskoningDHV, Laan 1914, nummer 35, Amersfoort.