4 apr 2019

Royal HaskoningDHV organiseert op donderdag 4 april a.s. een Hearts & Minds middag met als thema Leren van Incidenten – veiligheidsverbetering na ongelukken en near-misses. Voor organisaties met risicovolle bedrijfsprocessen is veiligheid van groot belang. Risico’s dienen geïdentificeerd en gemanaged te worden om te voorkomen dat incidenten plaatsvinden. Als incidenten zich desondanks voordoen hebben organisaties de taak om deze te onderzoeken, lessen te leren, en vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.

In de Hearts & Minds middag 2019 staat het onderwerp leren van incidenten centraal. Incidenten kunnen aantonen waar verbeteringen nodig zijn in organisaties en het startpunt zijn van veiligheidsverbetertrajecten op hardware (installaties), software (managementsystemen) en mindware (veiligheidscultuur). Leren is dus een belangrijke voorwaarde om veiligheid in organisaties te kunnen verbeteren.

Hoewel het belang van het leren van incidenten duidelijk is, is het een complex proces dat veel vragen oproept: Welke good practices kunnen organisaties bijvoorbeeld inzetten om te leren van incidenten en near-misses die plaatsvinden? En hoe kan een sector als geheel leren van een incident bij een van haar leden? In een interactief programma komen goede praktijken en ervaringen aan bod. Deze inzichten kunt u gebruiken in uw organisatie om zo effectief mogelijk te leren van incidenten en near-misses. Zo maken we gezamenlijk de industrie veiliger.

Programma

12.00 - 12.30 uur Inloop met lunch en registratie
12.30 - 12.45 uur Welkom en introductie door de dagvoorzitter Simone van Dijk
12.45 – 13.45 uur Presentatie Votob

Soms kan een heel vervelende aanleiding onverwachte positieve resultaten opleveren. Een incident bij tankopslagbedrijf Odfjell drukte branchevereniging VOTOB (Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven) in 2012 met de neus op de feiten. Toen de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2013 hierover met een rapport kwam, was VOTOB al actief aan de slag gegaan met het thema veiligheid. Om veiligheid te kunnen verbeteren, werd al snel de conclusie getrokken dat de eerste stap was om de veiligheid te gaan meten.

Directeur Sandra de Bont neemt ons mee in de wereld van VOTOB’s Safety Maturity Tool waarbij het meten van de veiligheid wordt gebruikt om daadwerkelijke verbeteringen binnen de sector door te voeren.

13.45 – 14.30 Interactieve quiz (neem je smartphone mee)
14.30 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.00 uur Presentatie Bruno Verweijen

Leren van een olieramp: hoe de offshore olie en gas industrie leerde van de Macondo blowout in de Golf van Mexico. Bruno Verweijen is adviseur industriële veiligheid bij Royal HaskoningDHV. Hij is in 2018 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op het onderzoek ‘Leren van rampen in de offshore olie en gas industrie’. In zijn presentatie laat hij zien hoe de offshore olie en gas industrie heeft geleerd van de Macondo olieramp.

16.00 – 17.00 uur Interactieve workshop
17.00 uur Afsluiting en gelegenheid tot netwerken

Wij nodigen u als relatie van harte uit om hier aan deel te nemen. Deelname is gratis voor relaties van Royal HaskoningDHV.

Klik hier om u aan te melden voor de netwerkmiddag.

Locatie, datum en tijd

Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV
Laan 1914, nr 35
3818 EX Amersfoort.
Datum : 4 april 2018
Tijd: 12.00 uur

Meer weten? Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen of vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersonen.

Graag tot ziens op donderdag 4 april a.s.