12 dec 2017

Royal HaskoningDHV organiseert een Hearts & Minds middag met als thema “L3 (Safety) Leadership, Lessons Learned. Leiderschap is een belangrijke succesfactor voor de veiligheidsprestatie voor een bedrijf.

In Hearts & Minds is er nadrukkelijke aandacht voor leiderschap, maar ook in HLS (High Level Structure) van de ISO standaarden. Wat betekent dit in de dagelijkse bedrijfsvoering: welke bijdrage levert leiderschap bij de aandacht voor veiligheid, in alle lagen van een bedrijf, inclusief contractors en derden, scherp te krijgen?

Tijdens deze middag komen er diverse sprekers, met als verbindende elementen (safety)leadership, lessons learned, aan bod.

Sneakpreview programma:

Sprekers: Erwin Teunissen en Martin Vernout, veiligheidskundigen, Teijin Aramid BV te Emmen.

Teijin Aramid heeft aandacht voor het veranderen van het gedrag van de medewerkers om te zorgen voor een ongevalsvrije werkomgeving.

Teijin wil een omgeving creëren waarin het gedrag van de medewerkers centraal staat. Aan de basis hiervan staan de zeven principes van Brain Based Safety. Vanuit Brain Based Safety wordt beter begrepen waarom mensen doen zoals ze doen. Hierin zijn de leidinggevenden het scharnierpunt tussen het beleid en de medewerkers. Veiligheidscoaches ondersteunen leidinggevende en medewerkers bij het optimaal realiseren van een veilige werkomgeving.

Programma

12.00 – 12.30 uur     Registratie & lunch
12.30 – 12.45 uur Welkom en introductie door de dagvoorzitter
12.45 – 16.40 uur Programma
16.40 uur  Afsluiting en borrel

Wij nodigen u als relatie van harte uit om hier aan deel te nemen. Deelname is gratis voor relaties van Royal HaskoningDHV.

Klik hier om u aan te melden voor de netwerkmiddag.

Locatie, datum en tijd

Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV
Laan 1914, nr 35.
3818 EX Amersfoort.
Datum : 12 december 2017
Tijd: 12.00 – 17.00 uur

Meer weten? Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen of vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersonen (in kolom hiernaast).

Graag tot ziens op dinsdag 12 december 2017.