5 nov 2020

Bedrijven hebben de opgave om binnen 10 jaar 49% van de CO2 emissie te reduceren. Er zijn veel technische mogelijkheden, maar ook veel financiële onzekerheden. De vraag wat te doen kwam aan bod in het webinar dat wij samen met VEMW organiseerden.

Er komt veel op de industrie af: volgens het Klimaatakkoord hebben bedrijven de opgave om binnen 10 jaar 49% CO2 reductie te realiseren. Verschillende verduurzamingsopties, zoals groene en blauwe waterstof, elektrificatie en opslag en hergebruik van CO2 (CCUS) zullen allemaal gecombineerd moeten worden met grootschalige infrastructuur en flexibiliteit, waarbij participatie van bedrijven wordt gevraagd. 

Maar ondertussen moet de winkel wel openblijven en wil het veelal buitenlandse hoofdkantoor een gezond financieel rendement zien voor elke productielocatie. Moet je nu investeren om te zorgen dat je niet gaat achterlopen of is het beter nog even te wachten tot je meer duidelijkheid hebt? Als je langer wacht, is dan de subsidiepot inmiddels leeg, lopen de CO2-kosten hard op, zitten die nieuwe infrastructuren inmiddels vol of zijn de investeringskosten dan juist gedaald? 

Een lastig afwegingskader, waar we tijdens dit webinar meer inzicht in proberen te geven en handvatten zullen aanreiken om te zorgen dat je als bedrijf zelf aan het roer blijft.

Op donderdag 5 november gaven wij samen met VEMW hier een webinar over. We gingen tijdens dit webinar in op onder andere de volgende vragen:

  • Waar heb ik als bedrijf mee te maken bij de energietransitie (beleid, bedrijfspolicy, stakeholders, license-to-operate)?
  • Welke opties heb ik eigenlijk (technologiekeuzes, no regret investeringen, kostenbesparing)
  • Hoe krijg ik inzicht (roadmapping, strategie, facts & risks)? 

Rechts op de pagina kunt u de presentatie van de webinar downloaden.