23 okt 2020

De REACH verordening en de Seveso richtlijn verschillen sterk in doel en toepassingsgebied. Toch is er een interactie tussen deze twee Europese wetten met mogelijke consequenties op het ontwerp van uw productiefaciliteiten. Zowel Seveso- als REACH-wetgeving zijn gericht op het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.

Seveso wetgeving – in Nederland bekend als Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) - is gericht op het voorkomen van ongevallen die resulteren in acute risico’s voor de gezondheid van zowel medewerkers als omwonenden (uitstoot van aanzienlijke hoeveelheden stof, leidend tot brand, explosies, en/of toxische wolken). In de praktijk wordt vaak gekozen voor het installeren van beschermingslagen om vrijkomen van stoffen te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan te beperken.

REACH daarentegen streeft naar het veilig gebruik van alle stoffen en het beperken van het gebruik van “stoffen van zorg” met een lange termijn en onomkeerbaar toxisch effect, ook in kleine hoeveelheden. In het ideale geval zouden deze stoffen niet meer toegepast hoeven te worden, maar dat is niet altijd mogelijk. Minimaliseren van het gebruik en de blootstelling eraan is de volgende optie.

Voor het bepalen van hun toepassingsgebied maken beide benaderingen gebruikt van stofgegevens die worden gegenereerd door REACH en ingedeeld in categorieën op grond van de CLP-verordening.

Een stof die binnen het toepassingsgebied van de Seveso richtlijn ligt kan door REACH op een gegeven moment als “stof van zorg” aangemerkt worden. In ons webinar dagen we het publiek uit om na te denken of ze hetzelfde proces op een productielocatie of dezelfde manier zouden inrichten met dezelfde geïnstalleerde beschermingslagen.

Aanmelden door een bericht te sturen aan [email protected], waarna u een link ontvangt om in te loggen op het webinar. Het webinar is Engelstalig.

European Process Safety Centre Webinar: Seveso versus REACH | Royal HaskoningDHV

Contact

Nico Mulder

Sr consultant Proces Safety Management

Send message Send message
Toon meer contacten

Locatie

  • Datum: 23 oktober 2020
    Tijd: 14.00 uur
    Locatie: Webex (webinar)
     

Gerelateerde markten