28 nov 2017

Royal HaskoningDHV organiseert op 28 november 2017 een 1-daagse basiscursus SIL in Amersfoort. In deze cursus leert u de basisprincipes voor het uitvoeren van een SIL. De cursus is ontwikkeld om de kwaliteit en effectiviteit van uw SIL studies te verbeteren.

Head Office Amersfoort | Royal HaskoningDHV
Foto: Hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort

Inleiding SIL methodiek

De SIL(Safety Integrity Level) classificatie en verificatie methodiek wordt in veel bedrijven gebruikt om een veilige bedrijfsvoering van de processen te garanderen. De SIL methodiek wordt meestal toegepast op de Loss of Containment (LOC) scenario’s die vanuit HAZOP zijn geïdentificeerd. Op basis van het verschil tussen de huidige kans en de geaccepteerde kans (tot een LOC) wordt een SIL niveau vastgesteld voor de beveiliging. Vervolgens dient een beveiliging te worden ontworpen (inclusief verificatie) die aan het gewenste SIL niveau voldoet.

Leerdoelen van de basiscursus SIL (Safety Integrity Level)

  1. Introductie over de eisen uit de IEC 61511 norm met betrekking tot functional safety management
  2. Introductie SIL classificatie methodieken (SIL risicograaf, LOPA, etc.). Wat heb je nodig om ermee aan de slag te gaan en hoe werkt het?

Eindsituatie na de basiscursus

De deelnemers zijn bekend met:

  1. de plaats van SIL (in projecten);
  2. SIL classificatie en SIL verificatie;
  3. het werken met een SIL risicograaf;
  4. SIL als onderdeel van een LOPA analyse;
  5. het vertalen van functional safety eisen conform de IEC 61508 / IEC 61511 naar procesveiligheid en risicoanalyses.
  6. de do’s en don’ts.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is ontwikkeld voor proces engineers, safety engineers, instrument engineers, maintenance engineers en operatie verantwoordelijke.

Kosten

De deelnamekosten zijn 550 EURO exclusief BTW per persoon.

Locatie, datum en tijd

Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV
Laan 1914, nr 35.
3818 EX Amersfoort.
Datum : 7 maart 2017
Tijd: 9.30 – 16.00 uur

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de 1-daagse SIL cursus.
http://rhdhv.m3.mailplus.nl/wptWmf72jqhZ-16626-60089-test-1

In-house SIL training

Indien meerdere mensen uit uw organisatie getraind moeten worden dan is het welllicht verstandiger om een in-house training te organiseren. Wilt u een offerte ontvangen? Stuur dan een e-mail met daarin uw wensen naar Arthur Groot (arthur.groot@rhdhv.com).