14 nov 2018

De energietransitie biedt voor tankopslagbedrijven vooral kansen. De vraag is of die kansen door de tankopslagbedrijven worden opgepakt, of dat ze die overlaten aan andere dan wel nieuwe spelers in de markt. Vanuit de energietransitie en de (on)mogelijkheden van de Omgevingswet schetst Royal HaskoningDHV op 14 november tijdens de Conferentie Opslagtanks 2018 een toekomstbeeld voor de tankopslagbranche. Vanuit dat toekomstbeeld wordt duidelijk welke stappen er gezet kunnen worden om de kansen van de energietransitie te benutten.

Als de investeringskosten voor de opwekking van bijvoorbeeld zonne- en windenergie zijn gemaakt, kost de opwekking vervolgens nauwelijks nog geld. Het probleem is echter dat die duurzame energie niet altijd op de juiste plaats en op het juiste moment beschikbaar is. Hierdoor wordt het opslaan van energie de komende jaren essentieel. Dat zal deels in de vorm van elektronen in batterijen gebeuren, maar naast andere vormen zeker ook in de vorm van moleculen. Doorgaans wordt dan gedacht aan waterstof, mierenzuur en ammoniak. De vraag is of tankopslagbedrijven dit oppakken.

De beste locatie voor energieopslag wordt deels bepaald door de plaats waar de energie vrijkomt (of aan land komt), de bestaande infrastructuur en de plaats waar de energie gebruikt wordt. Uitgaande van de bestaande tankopslag, is ook de omgevingsvergunning en met name de ruimte op het gebied van externe veiligheid bepalend. De opslag van bijvoorbeeld waterstof kent immers andere risico’s dan we voor tankopslag kennen. Ook zullen de omwonenden erbij betrokken moeten worden.

Omdat de vorm en het tempo nog niet zeker is, zullen die bedrijven die het meest flexibel zijn de beste kans maken om een rol te spelen als opslagbedrijf voor energie. Het gaat dan om moderne en flexibele technische oplossingen, maar ook om een flexibele Omgevingsvergunning en voldoende ruimte voor externe veiligheid.

Bent u wel geïnteresseerd, maar kunt u niet naar de Conferentie Opslagtanks komen, neem dan contact op met onze sprekers op de conferentie: Jos Siemons en Simone van Dijk of kijk op https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/energy-transition

Aankondiging conferentie opslagtanks| Royal HaskoningDHV

Contact

Jos Siemons

Strategic Business Consultant Smart Energy

Send message Send message

Simone van Dijk

Leading professional omgevingveiligheid

Amersfoort, NL

Send message Send message

Meer informatie

Event opslagtanks

Locatie:

Innovatiekracht 
Plaatweg 15 
3202 LB Spijkenisse

Gerelateerde markten