8 dec 2020

Het kennisplatform Campus Day organiseert op 8 december een groot online event met als thema ‘Co-creatie op de Campus’. Centraal staat de intensivering van de samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven.

Campusday 2020: Co-creatie op de campus | Royal HaskoningDHV 

Meer en meer ontstaat de situatie waarin de traditionele instituten op de campus en het bedrijfsleven elkaar vinden. Daarbij zien beide partijen kansen, bijvoorbeeld in het aantrekken van talent, het delen van kapitaalintensieve research faciliteiten en in het faciliteren van start-up en scale up bedrijven. Tegelijkertijd is er echter ook nog een hele wereld te winnen. Tijdens het event wordt kennis gedeeld over de drijfveren van partijen, over succesfactoren van reeds bestaande co-creaties en over samenwerkingsverbanden tussen campusorganisaties en overheden.

Het kennisplatform Campus Day is een initiatief van Aestate, AT Osborne, Royal HaskoningDHV, Smart WorkPlace en TwynstraGudde.

Ook meedoen aan co-creatie?

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Het programma

De middag begint met een tweetal prominente keynotesprekers:

  • Mirjam Bult, vicevoorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente.
  • Stan Gielen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Keysessies

Naast de keynotesprekers zijn er drie inspirerende en interactieve keysessies. Wij verzorgen de eerste keysessie samen met TwynstraGudde, Campus Amsterdam en Knowledge Mile over het samenwerken op de campus: urgentie en uitdagingen.

De campus biedt veel kansen voor samenwerken en verbinding tussen diverse partijen. De mondiale uitdagingen manifesteren zich in steden en regio’s als ‘wicked problems’; complexe en moeilijk te doorgronden problemen (denk aan de energietransitie). Door te participeren in en leren van lokale netwerken, kunnen kennisinstellingen waarde creëren. Wat zijn hiervoor succesfactoren en wat zijn interessant voorbeelden.

Informatiesessies

Tenslotte zijn er naast de lange, verdiepende keysessies ook een aantal kortere informatiesessie. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

  • de rol van het bedrijfsleven op de campus,
  • de positie van de student op de campus,
  • de ontwikkelingen in het onderwijs op de campus.

De dag wordt afgesloten met een online netwerksessie.