19 apr 2018

Kan het slim omgaan met druk in het leidingnet leiden tot minder lekkages in drinkwater distributienetten? Op 19 April onderzoeken we dit thema aan de hand van international best practices en Nederlandse drinkwater-ervaringen tijdens de Advanced Pressure Management conferentie in Amersfoort.

Advanced Pressure Management conferentie 19 april | Royal HaskoningDHV

Internationaal is er veel onderzoek gedaan op het gebied van drukschommelingen en drukstoten en daarmee heeft men een significante reductie bereikt op de frequentie van leidingbreuken. Het blijkt dat niet alleen hoge operationele drukken, maar vooral ook drukschommelingen en drukpieken een direct effect hebben op het leidingnet en de levensduur verkorten; uiteindelijk met leidingbreuken tot gevolg. Advanced Pressure Management is het op beheerste wijze opereren van het leidingnet om daarmee de breukfrequentie te minimaliseren.

Donderdagmiddag 19 april vindt er een conferentie plaats over de Advanced Pressure Management international best practice en de Nederlandse ervaringen op dit gebied. Voor deze gelegenheid hebben wij een internationale spreker bereid gevonden zijn ervaringen te delen: dhr. Mark Shepherd. Mark Shepherd is CEO van het Zuid-Afrikaanse bedrijf JOAT en is frontrunner op het gebied van APM en adviseert de Water Loss Taskforce van de International Water Association (IWA). Daarnaast zullen verschillende Nederlandse drinkwaterbedrijven hun APM ervaringen en onderzoeken delen. Samen zullen we nagaan of we in Nederland ook het aantal leidingbreuken significant kunnen verlagen. Dit kan immers de levensduur van het leidingnet verlengen!

Heeft u interesse in APM en wilt u deze conferentie bijwonen? Stuur dan een mail naar Michiel Riemersma (zie details in rechterkolom).

Locatie

Royal HaskoningDHV

Laan 1914 nr. 35
3818 EX Amersfoort

Gerelateerde markten