21 nov 2017
Royal HaskoningDHV organiseert op 21 november 2017 een 1-daagse basiscursus HAZOP in Amersfoort. In deze cursus leert u de basisprincipes voor het uitvoeren van een HAZOP. De cursus is ontwikkeld om de kwaliteit en effectiviteit van uw HAZOP studies te verbeteren.

Inleiding HAZOP methodiek

De storingsanalyse (HAZOP of Hazards and Operability studie) wordt in veel bedrijven gebruikt om de veiligheid en de bedrijfsvoering van processen te bestuderen, onder andere in het kader van BRZO en management-of-change. De HAZOP studie is een door gidswoorden geleidde brainstorm. De kwaliteit van een HAZOP studie staat en valt echter met de kwaliteit van de deelnemers en de voorzitter. Royal HaskoningDHV heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van HAZOP studies en verzorgt cursussen voor HAZOP deelnemers en voorzitters.

Leerdoelen van de basiscursus HAZOP cursus

  1. Voorbereiden en formuleren van een kader voor de toepassing van de HAZOP methodiek. 
  2. Afspraken maken over de taakverdeling bij het uitvoeren van een HAZOP.
  3. Kwaliteit bij uitvoering van de HAZOP.
  4. Organiseren van de opvolging van de actiepunten?
  5. Rapportage van een HAZOP.
  6. Het uniform beoordelen van de risico’s binnen een HAZOP.

Kosten 

De deelnamekosten zijn 550 EURO exclusief BTW per persoon. 

Locatie, datum en tijd

Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV
Laan 1914, nr 35.
3818 EX Amersfoort.
Datum : 14 februari 2017
Tijd: 9.30 – 16.00 uur

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de 1-daagse HAZOP cursus.

In-house HAZOP training

Indien meerdere mensen uit uw organisatie getraind moeten worden dan is het wellicht verstandiger om een in-house training te organiseren.
Wilt u een offerte ontvangen? Stuur dan een e-mail met daarin uw wensen naar Arthur Groot