Nieuwe vormen van aanpak en financiering zijn noodzakelijk om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Bovendien verwachten toekomstige bewoners dat zij al vroeg betrokken worden bij de ontwikkeling van hun nieuwe woonwijk.

Uiteraard zijn goede concepten en stedenbouwkundige plannen nog steeds nodig. We kunnen daarbij niet voorbij gaan aan de huidige dynamiek: huisvesting is meer dan een dak boven het hoofd! Uiteenlopende en relevante zaken zoals energieverbruik, levensloopbestendigheid, verkeersveiligheid, milieu en water(gebruik) maken deel uit van nieuwe woonconcepten. Daarnaast bieden belangrijke nieuwe trends als een veranderende gezondheids- en ouderenzorg, nieuwe vormen van (thuis)werken en stadslandbouw kansen in de ontwikkeling van woonomgevingen.

Ook bestaande woonwijken blijven een belangrijke focus van stedelijke vernieuwing. Royal HaskoningDHV is sterk in herontwikkelingsplannen gericht op het behoud (en liever nog de versterking) van de vitaliteit en de leefbaarheid. Tijdig ingrijpen kan tot grote kostenbesparingen leiden.

De verlaging van gemeentelijke beheerbudgetten zal vragen om de nodige creativiteit. Een uitdaging die wij graag met u aan gaan.