Bedrijven en organisaties zijn op zoek naar kantoorruimte met een grotere variatie aan functies en multimodale bereikbaarheid. Veel van de bestaande gebouwen kunnen daar niet aan voldoen. De uitdaging is om baanbrekende oplossingen te vinden en zo nieuw leven in te blazen in deze werklocaties. In sommige gevallen moet dan de conclusie zijn dat alleen een verandering van functie in beeld komt.

Bij bedrijventerreinen speelt nu vooral de herstructureringsopgave. Door daarbij nadrukkelijk de stedenbouwkundige en financiële expertise te betrekken komen we tot haalbare plannen. Deze komen altijd tot stand in nauwe samenwerking met niet alleen de gemeente, maar vooral ook de op het terrein gevestigde ondernemers.

Nieuwe impulsen

Royal HaskoningDHV ziet dat nieuwe ontwikkelingen kansen bieden voor bestaande en nieuwe werklocaties:
  • De groei van Research & Development (R&D) vraagt om specifieke campussen en science parks, waar op innovatie en creativiteit gerichte communities kunnen worden gerealiseerd. Leegstaande kantoren bieden mogelijkheden voor incubators.
  • Naast formele werklocaties als bedrijventerreinen en kantorenlocaties zien we een groei van informele werklocaties verspreid over de stad. Aangejaagd door de sterke toenamen van ZZP-ers veranderen woonwijken en stellen bewoners en gebruikers andere eisen aan woning en woonomgeving.
  • De stagnerende uitgifte van bedrijventerreinen kan te niet worden gedaan door een verdere 'verdienstelijking' waardoor breed opgezette multifunctionele werklocaties ontstaan. Dat vraagt echter een zorgvuldige afweging, ruimtelijk en financieel.