Snelwegontwerp is meer dan het trekken van een lijn tussen twee punten. De weg moet worden ingepast in de omgeving en rekening houden met het terrein, wettelijke voorschriften, procedures en stakeholders. We hanteren daarom een multidisciplinaire aanpak, waarbij we onze kennis en ervaring met alle betrokken disciplines inzetten om tot afgewogen ontwerpen te komen.

Onze dienstverlening voor wegenbouw loopt van tracéonderzoek en planvoorbereiding tot en met supervisie op aanleg. Onze diensten sluiten aan bij het overkoepelende dienstenpakket dat we onze opdrachtgevers over de hele wereld aanbieden bij planning en uitvoering van infrastructurele projecten. Die projecten zijn doorgaans complex, omdat ze rekening moeten houden met wet- en regelgeving, ruimtelijke beperkingen en omgevingsimpact. Wij concentreren ons op de aanleg van wegen en kunstwerken en beschikken over alle technische expertise en projectmanagementvaardigheden die vereist zijn voor ontwerp en bouw van snelwegen in complexe omgevingen.

Virtual Design & Construction

We werken met de Virtual Design & Construction (VDC) methode om het integrale ontwerp van infrastructurele elementen vorm te geven. We gebruiken daarbij het Building Information Model (BIM) voor virtuele integratie en modellering van ontwerp, proces en organisatie. Met behulp van de geavanceerde iRoom Facility betrekken we stakeholders in het ontwerpproces en creëren we draagvlak. Dat vertaalt zich in kortere projectdoorlooptijden en inzicht in de lifecyclekosten.